Sign In

Cục THADS tỉnh Long An Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 6) số 247/TB-CTHADS ngày 08/5/2024

09/05/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (Lần 6)
 
 Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Bản án số 47/2020/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Công văn số 26/TA-DS ngày 26 tháng 11 năm 2021 về việc giải thích bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
 Căn cứ các Quyết định thi hành án số 356/QĐ-CTHADS và số 357/QĐ-CTHADS cùng ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 41/QĐ-SCBSBA ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-CTHADS và số 21/QĐ-CTHADS cùng ngày 13 tháng 7 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 20/QĐ-CTHADS ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự số 134/TB-CTHADS ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 23446-23/CT-TĐG ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản số 281/TB-CTHADS ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá đối với tài sản đã kê biên số 293/TB-CTHADS ngày 12/7/2023 của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An;
Căn cứ biên bản về việc giải quyết việc thi hành án ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 192/2023/HĐDVĐG-THA ký  ngày 14 tháng 9 năm 2023 và sửa đổi, bổ sung (lần 4) ký ngày 07/5/2024 giữa Chấp hành viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An và Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-CTHADS ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc giảm giá tài sản (Lần 5);
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 149/TB-ĐG ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Lê Thị Lan, sinh năm 1972 và ông Nguyễn Tấn Hùng, sinh năm 1968, cùng địa chỉ: Số 289A Ấp 3, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An như sau:  a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: Số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Xuân Hòa 1, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An có tổng diện tích đo đạc thực tế theo hiện trạng sử dụng đất là 1.313,1m2 (diện tích theo giấy chứng nhận là 1.369m2) gồm:
- Thửa số 1594 (số thửa mới 3), TBĐ số 7 (TBĐ mới 17), loại đất LUC, diện tích đo đạc thực tế theo hiện trạng sử dụng đất là 1.213,1m2 trong đó diện tích cắt ranh đường Võ Duy Tạo từ 0-50m là 99,3m2, còn lại là 1.113,8m2 (diện tích giảm 55,9m2 so với diện tích theo giấy chứng nhận 1.269m2). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN 04002 QSDĐ/0109-LA do UBND thị xã Tân An (nay là TP. Tân An) cấp ngày 08/5/2002 cho bà Lê Thị Lan. Hiện trạng trên đất có 01 khu mộ 49,5m2 gồm 6 cái cốt, 01 cái mộ và 1 phần nhà thô sơ không có giá trị sử dụng; một số cây trồng không có giá trị;
- Thửa số 1755 (số thửa mới 36), TBĐ số 7 (TBĐ mới 17), loại đất ONT, diện tích đo đạc thực tế theo hiện trạng sử dụng đất là 100m2 (diện tích theo giấy chứng nhận 100m2). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 718818 do UBND thành phố Tân An cấp ngày 06/11/2013 cho bà Lê Thị Lan. Hiện trạng trên đất có 1 phần nhà thô sơ không có giá trị sử dụng, một số cây trồng không có giá trị.
(Theo Mảnh trích đo địa chính số 102-2023 của Công ty TNHH Đo đạc Nhà Đất Trung Nghĩa ngày 09/01/2023 đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 12/01/2023). 
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) từ ngày 10/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/6/2024.
Địa điểm xem tài sản:  tại nơi tọa lạc tài sản.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật), từ ngày 10/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/6/2024.
Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ: Số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An,
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.224.208.647 đồng (Một tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm lẻ tám ngàn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng).
- Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan. Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm các thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và chịu nộp các khoản thuế, phí, lệ phí có liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật; nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng;
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
Tiền đặt trước 20% là: 244.841.729 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn bốn triệu tám trăm bốn mươi mốt ngàn, bảy trăm hai mươi chín đồng).
Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 17/6/2024 đến 11 giờ 30 ngày 19/6/2024.
g) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Đối với người đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc photo mang theo bản chính để đối chiếu.... nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đầu giả theo đúng quy định.
Tài sản trên có đất lúa nên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất đất nông nghiệp (nơi có đất nông nghiệp và nơi cư trú) do ủy ban nhân dân xã/phường xác nhận.
Đối với người mua được tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 20/6/2024.
Địa điểm tổ cức cuộc đấu giá: hội trường Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ: Số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại: Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ: Số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0272.3581.359. Fax: 0272.3581.337.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo đến người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.
Các tin đã đưa ngày: