Sign In

Chi cục THADS thị xã Kiến Tường-Thông báo bán đấu giá tài sản số 503/TB-CCTHDS ngày 10/5/2024 vụ Lê Thanh Lâm+Trần Thị Tố Nga (Lần 7)

10/05/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần 07)

 
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 233/QĐ-CCTHADS ngày 03/01/2019; Quyết định thi hành án số 354/QĐ-CCTHADS ngày 26/02/2019; Quyết định thi hành án số 247/QĐ-CCTHADS ngày 08/01/2019; Quyết định thi hành án số 263/QĐ-CCTHADS ngày 09/01/2019; Quyết định thi hành án số 226/QĐ-CCTHADS ngày 03/01/2019; Quyết định thi hành án số 237/QĐ-CCTHADS ngày 04/01/2019; Quyết định thi hành án số 277/QĐ-CCTHADS ngày 16/01/2019; Quyết định thi hành án số 273/QĐ-CCTHADS ngày 14/01/2019; Quyết định thi hành án số 116/QĐ-CCTHADS ngày 31/10/2022 và Quyết định thi hành án số 119/QĐ-CCTHADS ngày 31/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường.
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 12/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo Chứng thư thẩm định giá Số Vc 23/04/017/BĐS-LA, ngày 13/4/2023 Công ty TNHH Thẩm định giá Đỉnh Vàng.
Căn cứ Biên bản thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá ngày 21/4/2023 Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 341/TB-ĐG ngày 21/12/2023 của Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong;
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường thông báo về việc tổ chức bán đấu giá các tài sản sau:
Tên địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tài sản là:
-Thuộc thửa số 389, tờ bản đồ số 06 (thửa cũ số 3388, tờ bản đồ số 07), diện tích 200m², dát ODT;
- Công trình xây dựng trên đất: Nhà ở riêng lẻ, căn nhà cấp 4 (xây dựng năm 2017), diện tích xây dựng 133,75m, diện tích sàn xây dựng 133,75m, kết cấu móng, cột, đà BTCT, tường xây gạch, xà gồ thép, nền gạch ceramic, mái tôn thiếc,....
Hiện trạng tài sản: Tài sản bán đấu giá là nhà và đất không có lối đi, phía trước thửa đất tiếp giáp với đất của ông Trần Văn Bính khoảng 3,2m, phía sau nhà có xây lấn trên phần đất của ông Trần Văn Bính khoảng 0,5m, nếu có người mua được tài sản phải tháo dỡ phần nhà xây dựng lấn trên đất của ông Bính và xây lắp lại cửa sau.
- Giá khởi điểm: 618.141.348 đồng (Sáu trăm mười tám triệu một trăm bốn mươi mốt ngàn ba trăm bốn mươi tám đồng).
- Tiền đặt trước (20%): 123.628.269 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi tám nghìn, hai trăm sáu mươi chín đồng).
- Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ trong tuần, nghỉ lễ): Từ ngày 10/05/2024 đến 17h00 ngày 17/06/2024. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất.
- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): Từ ngày 10/05/2024 đến 17h00 ngày 17/06/2024.
- Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 02723581359.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 17/06/2024 đến 11h30 ngày 19/06/2024.
- Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 20/06/2024 (lúc 10h00).
* Ghi chú:
- Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường thông báo cho người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết.
Các tin đã đưa ngày: