Sign In

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa Thông báo số 559/TB-THADS ngày 15 tháng 5 năm 2024 về việc bán đấu giá tài sản¬ (lần 04) vụ Lê Thị Phấn , Lê Văn Việt (CHV Huy)

15/05/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ các Bản án, Quyết định số 02/2022/DS-ST ngày 20/01/2022 và số 05/2022/DS-ST ngày 18/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 270/QĐ-CCTHADS ngày 22/3/2022; số 299/QĐ-CCTHADS, ngày 15/4/2022; số  396/QĐ-CCTHADS ngày 24/5/2022 và số 445/QĐ-CCTHADS ngày 25/5/2022; số 03/QĐ-CCTHADS ngày 03/10/2022 và 04/QĐ-CCTHADS ngày 03/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 03/QĐ-CCTHADS  ngày 28/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 222/QĐ-CCTHADS ngày 21/12/2022 và số 244/QĐ-CCTHADS ngày 27/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Bản án, Quyết định số 62/2022/DS-ST ngày 10/11/2022 và số 15/2023/QĐST-DS ngày 17/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 21/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 388/QĐ-CCTHADS ngày 07/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số Vc 62/23/BĐS-LAHA ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư và Thẩm Định Giá LAHA;
Căn cứ các Bản án, Quyết định số 77/2023/QĐST-DS ngày 14/9/2023 và số 90/2023/QĐST-DS ngày 22/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 644/QĐ-CCTHADS ngày 05/7/2023; số 19/QĐ-CCTHADS ngày 02/10/2023 và số 246/QĐ-CCTHADS ngày 13/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 03) số: 22/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 156/TB-ĐG ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Lê Thị Phấn, sinh năm 1968 và ông Lê Văn Việt, sinh năm 1966, cùng địa chỉ: Ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
* Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất:
- Thuộc thửa đất số 10, diện tích 240 m2, đất ONT, tờ bản đồ số 6-3;
- Công trình xây dựng trên đất: 01 căn nhà cấp 04 diện tích 192 m2 (trong đó gồm có diện tích nhà chính là (8m x 16,9m) + mái che (8m x 7,1m)).
+ Nhà chính: diện tích 135,2m2, kết cấu móng, cột, đà BTCT, tường xây gạch chưa tô 02 mặt, nền lát gạch men, xà gồ thép, mái tole sóng vuông,…cửa phía sau diện tích 2m2 khung nhôm, 02 nhà tắm 5,1m2 (có 01 bồn cầu), 02 cửa sổ mỗi cửa sổ có diện tích 1,2m2 khung nhôm gắn kính, bên phải nhà chính có 01 cửa kéo 3,4m2, bên trong nhà chính có 02 phòng ngủ diện tích mỗi phòng 8,7m2 (02 cửa phòng ngủ mỗi cửa có diện tích 1,8m2 khung nhôm gắn kính), bên trong nhà sau có ốp gạch men cao 1,6m dài 33,5m, phía trước căn nhà chính có 01 cửa kéo sắt diện tích 9,5m2 và 02 cửa sổ mỗi cửa có diện tích 1,2m2 khung nhôm gắn kính,…
+ Mái che (phía trước căn nhà): diện tích 56,8m2, kết cấu cột BTCT, kèo thép, xà gồ gỗ, mái lợp tole fibro xi măng, nền lát gạch men, có 01 cửa chính khung thép 5,8m2, bên trong có 01 bức tường lửng xây gạch tô 02 mặt cao 0,9m + dài 13,7m, trong đó vách thiếc ngang 4,3m, cao 2,3m + vách lưới B40 dài 5,1m, cao 1,9m + vách lưới B40 dài 4,3m, cao 2m,...
+ Tường xây gạch (phía sau căn nhà): có 04 trụ BTCT cao 2,2m x 0,16m x 0,16m, tường có chiều dài 11,1m x 2,2m = 24,4m2, tường xây gạch chưa tô,…
+ Căn nhà có hệ thống điện, nước đầy đủ.
Tài sản tọa lạc tại Tuyến DCVL kênh 24, ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (do ông Lê Văn Việt đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 17/05/2024 đến 17h00 ngày 24/06/2024.
Địa điểm xem tài sản: tại nơi tọa lạc thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 17/05/2024 đến 17h00 ngày 24/06/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.201.244.106 đồng (Một tỷ, hai trăm lẻ một triệu, hai trăm bốn mươi bốn ngàn, một trăm lẻ sáu đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
  • Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.
  • Tiền đặt trước (15%): 180.186.616 đồng (Một trăm tám mươi triệu, một trăm tám mươi sáu ngàn, sáu trăm mười sáu đồng).
  • Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 24/06/2024 đến 11h30 ngày 26/06/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 17/05/2024 đến 17h00 ngày 24/06/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật này. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc photo đem theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
- Tuân thủ theo quy chế cuộc đấu giá số 156/QC-TP ngày 14/05/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 27/06/2024 (lúc 09h30).
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Tp.Tân An, Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3581.359.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản trúng đấu giá theo quy định.
          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết.
Các tin đã đưa ngày: