Sign In

Chi cục THADS H Đức Hòa thông báo lựa chọn tổ chức BĐG TS vụ Phan Văn Thắng số: 347/Tb-CCTHADS ngày 21/5/2024

21/05/2024

Căn cứ khoản 2 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
          Căn cứ Bản án số 3063/2022/DS-ST ngày 15 tháng 8 năm 2022 và Quyết định sửa chữa, bổ sung số 735/2023/QĐ-SCBSBA ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;
          Căn cứ Quyết định thi hành án số 159/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
          Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 40/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 03 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ kết quả thẩm định giá số: Vc37.1/24BĐS-LAHA ngày 03 tháng 05  năm 2024 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá LaHa;
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
  Do đương sự không đồng ý thỏa thuận chọn tổ chức đấu giá, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên của ông Phan Văn Thắng – sinh năm 1990, địa chỉ: A1.08.05 Chung cư Tam Phú, số 38 đường Cây Keo, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh gồm:
Quyền sử dụng đất có diện tích 198 m2 tại thửa 333, tờ bản đồ số 38, tọa lạc tại ấp Bùng Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận số AN071126, vào sổ cấp giấy H02993 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa tỉnh Long An cấp ngày 27/6/2008, cập nhật biến động ngày 31/8/2018 và tài sản gắn liền với đất.
Qua đo đạc thực tế Quyền sử dụng đất có diện tích 197.3 m2 thửa 333 (thửa mới 74), tờ bản đồ số 38 (TBĐ mới 39), tọa lạc tại ấp Bùng Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo mãnh trích đo địa chính số 43-2024 do Công ty TNHH Đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ ngày 17/01/2024 được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt ngày 19/01/2024.
Tài sản có giá là: 188.816.100 đồng (Một trăm tám mươi tám triệu tám trăm mười sáu ngàn một trăm đông).
 
 
 
Giá khởi điểm là: 188.816.100 đồng (Một trăm tám mươi tám triệu tám trăm mười sáu ngàn một trăm đông).
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức tổ chức đấu giá tài sản:
Thực hiện đúng quy định pháp luât, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả.
Tổ chức Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động tính đến thời điểm hiện tại;
Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ năng lực và các tài liệu khác có liên quan.
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 22 tháng 05 năm 2024 đến hết ngày 24 tháng 5  năm 2024
Hình thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Địa chỉ nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An./.
 
 Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Long An;
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa;
- Lưu: VT, HSTHA.
                      CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
                    Trần Thị Thu Hà
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: