Sign In

Cục THADS tỉnh Long An Thông báo bán đấu giá tài sản (lần đầu) số 309/TB-CTHADS ngày 23/5/2024

23/05/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần đầu)
 
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
  Căn cứ Quyết định thi hành án số 307/QĐ-CTHA, số 314/QĐ-CTHA cùng ngày 13 tháng 3 năm 2014; số 115/QĐ-CTHADS ngày 30 tháng 12 năm 2016; số 151/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 3 năm 2017; số 141/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 03 năm 2017 cùng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định rút hồ sơ thi hành án số 45/QĐ-CTHA ngày 20 tháng 5 năm 2015, số 66/QĐ-CTHA ngày 21 tháng 8 năm 2015, số 05/QĐ-CTHA ngày 22 tháng 12 năm 2015; số 82/QĐ-CTHA, số 83/QĐ-CTHA cùng ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định rút hồ sơ thi hành án số 45/QĐ-CTHA ngày 20 tháng 5 năm 2015, số 66/QĐ-CTHA ngày 21 tháng 8 năm 2015, số 05/QĐ-CTHA ngày 22 tháng 12 năm 2015; số 82/QĐ-CTHA, số 83/QĐ-CTHA cùng ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Cục THADS tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số 13/QĐ-CTHA ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-CTHADS ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc cưỡng chế kê biên và xử lý tài sản (bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 24128-24/CT-TĐG ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Thông báo số 120/TB-THADS ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về kết quả thẩm định giá tài sản.
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 47/2024/HĐ-DVĐGTS ngày 22/5/2024 giữa Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An và cục thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc đấu giá tài sản (lần đầu) số 47/2024/TB-BĐGTS cùng ngày 23 tháng 5  năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên gửi giữ của Công ty Cổ phần Dệt Long An:
1. Tài sản đấu giá:
Tài sản đấu giá là tài sản đã qua sử dụng, tài sản lưu kho của Công ty Cổ phần dệt Long An đã kê biên gửi giữ tại Công ty và kho của Công ty TNHH Sản xuất và đầu tư Phúc Thịnh. Cụ thể như sau:
I. Tài sản gửi giữ tại kho của Công ty TNHH Sản xuất và đầu tư Phúc Thịnh (Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) (Xưởng dệt của Công ty Cổ phần Dệt Long An trước đây)
II. Tài sản bên trong phòng làm việc của bà Nguyễn Thị Cúc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dệt Long An.
 III. Sân, đường nội bộ.
 IV. Tài sản khác.
(Chi tiết tại Phụ lục 1- đính kèm)
V. Tài sản gửi giữ tại kho của Công ty TNHH Sản xuất và đầu tư Phúc Thịnh (Địa chỉ: Tỉnh lộ 832, ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện huyện Bến Lức, tỉnh Long An) (Xưởng nhuộm của Công ty Cổ phần Dệt Long An trước đây)
VI. Sân, đường nội bộ.
VII. Hạng mục công trình xây dụng trên thửa đất số 58, tờ bản đồ số 01.
VIII. Hệ thống máy biến áp.
IX. Motor bên trong trạm bơm.
X. Cây trồng trên đất.
(Chi tiết tại Phụ lục 2- đính kèm)
2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 394.413.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm mười ba ngàn đồng)
Ghi chú: giá trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan.
Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 59.162.000 (Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, một trăm sáu mươi hai ngàn đồng).
Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.
Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và trả giá lên.
Thời gian xem tài sản: Từ ngày 11/6/2024 và ngày 12/6/2024 (liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
Địa điểm xem tài sản: Tại kho (nơi gửi, giữ tài sản) và tại vị trí tài sản tọa lạc.
Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 18/6/2024 (buổi sáng 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).
Địa điểm và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 18/6/2024 đến chậm nhất lúc 16 giờ 30 ngày 20/6/2024.
Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Thời gian bán đấu giá: Dự kiến lúc 09 giờ 30 phút ngày 21/6/2024.
Địa điểm bán đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo cho Công ty Cổ phần Dệt Long An biết trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết./.
Các tin đã đưa ngày: