Sign In

THÔNG BÁO Số: 615 /TB-THADS ngày 24 tháng 05 năm 2024 Về việc bán đấu giá tài sản Công ty TNHH thương mại Hoài Dũng (CHV Vinh)

24/05/2024

   Căn cứ  Luật Thi hành án dân sự được sử đổ bổ sung năm 2014;
   Căn cứ Quyết định số:23/2023/QĐST-DS  ngày 11 tháng 04 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa;
   Căn cứ Quyết định số:34/2023/QĐST-DS  ngày 15 tháng 05 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa;
   Căn cứ Quyết định số:36/2023/QĐST-DS  ngày 18 tháng 05 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa;
    Căn cứ Quyết định số:03/2023/QĐCNHGT-DS  ngày 27 tháng 03 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa;
    Căn cứ Quyết định số:20/2023/QĐST-DS  ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa;
    Căn cứ Quyết định số:75/2020/QĐST-DS  ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa;
    Căn cứ Bản án số:267/2022/DS-PT  ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
    Căn cứ Quyết định số:33/2023/QĐST-DS  ngày 15 tháng 05 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa;
    Căn cứ Quyết định thi hành án số: 553/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 06 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
    Căn cứ Quyết định thi hành án số: 657/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 07 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
    Căn cứ Quyết định thi hành án số: 639/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 07 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
    Căn cứ Quyết định thi hành án số: 493/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 05 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
   Căn cứ Quyết định thi hành án số: 417/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
   Căn cứ Quyết định thi hành án số: 394/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 04 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
   Căn cứ Quyết định thi hành án số: 574/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 06 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa; 
  Căn cứ Quyết định thi hành án số: 57/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
         Căn cứ Quyết định thi hành án số: 556/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 06 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa; 
    Căn cứ Quyết định thi hành án số: 58/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
 
  Căn cứ Quyết định thi hành án số: 453/QĐ-CCTHADS ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
   Căn cứ Quyết định thi hành án số: 471/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 05 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
   Căn cứ Quyết định thi hành án số: 527/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 05 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
  Căn cứ Quyết định thi hành án số: 526/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 05 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
   Căn cứ Quyết định thi hành án số:701/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 07 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        Căn kết quả thẩm định giá số:23689/CT-TĐG ngày 30 tháng 08 năm 2023 của Công ty TNHHH Thẩm định giá NOVA;
        Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số: 172/TB-ĐG ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
        Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
         -Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
          -Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
         Một (01) xe ô tô con, nhãn hiệu Toyota, số loại CAMRY ASV50L-JETEKU, số khung RL4BF0FK7E6005198, số máy 2AR1158106, biển số 62A-032.85, do Công ty TNHH thương mại Hoài Dũng đứng tên giấy chứng nhận đăng ký xe người đại diện pháp luật bà Ngô Thị Hoài.
          Đặc điểm của tài sản:
  • Xe ô tô con nhãn hiệu: TOYOTA
  • Biển số: 62A-032.85
  • Số loại: CAMRY ASV50L-JETEKU
  • Số khung: RL4BF0FK7E6005198
  • Số máy: 2AR1158106
  • Màu sơn: Nâu vàng
  • Số chỗ ngồi: 05
  • Loại nhiên liệu: xăng
  • Thể tích làm việc của động cơ: 2.494 cm3
  • Năm, nước sản xuất: 2014, Việt Nam
         - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 377.093.475 đồng (Ba trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm chín mươi ba ngàn, bốn trăm bảy mươi lăm đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
        - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
         + Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ
        + Tiền đặt trước (20%): 75.418.695 đồng (Bảy mươi lăm triệu, bốn trăm mười tám ngàn, sáu trăm chín mươi lằm đồng).
        -  Thời gian, địa điểm xem tài sản:
        + Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: Từ ngày 25/05/2024 đến 17h00 ngày 17/06/2024.
         + Địa điểm xem tài sản: Tại địa điểm trưng bài tài sản.
        
 
        - Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 24/05/2024 đến 17h00 ngày 17/06/2024;
        + Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ: Số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, Tp. Tân An, Long An.
        - Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: ngày 20/06/2024 (vào lúc 09h30).
       + Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ: Số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, Tp. Tân An, Long An.
       - Phương thức, hình thức đấu giá:
       + Phương thức trả giá lên.
       + Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
       - Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của Điều 38 của Luật này. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc photo và kèm theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định,tuân thủ theo quy chế số: 172/QC-TP ngày 22/05/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
        - Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An.Điện thoại: 0272.3 581.359         Fax: 0272. 3 581.337
 hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, địa chỉ: khu phố 3 Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An. Điện thoại: 02723.857156 để có hướng dẫn.
         - Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản trúng đấu giá theo quy định.
- Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: