Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo BĐG TS vụ Đỗ Văn Khỏi số 371/TB-CCTHADS ngày 27/5/2024

27/05/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
        Căn cứ Bản án, Quyết định số  213/2022/DS-PT  ngày 22/08/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số  67/2022/DS-ST  ngày 06/06/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 2407/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 09 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
          Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 17/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
     Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản lần 1 số 50/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
      Căn cứ Thông báo số: 177/TB-ĐG ngày 24 tháng 05 năm 2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
   Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Đức Hòa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
        a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản; Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
   b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 548367 cấp ngày 25/07/2000 do ông Đỗ Văn Khỏi đứng tên, thuộc thửa số 534, tờ bản đồ số 12, Nay theo hệ thống bản đồ mới là thửa 505, tờ bản đồ số 13, diện tích đo đạc thực tế là 2.795m2. Loại đất LUC (theo mảnh trích đo địa chính số 81- 2024 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa ký duyệt ngày 20/02/2024) Có vị trí tiếp giáp như sau:
-Đông giáp: Thửa 355,368
-Tây giáp: Thửa 359
-Nam Giáp: thửa 404
-Bắc giáp thửa: 358
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
  Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật, từ ngày 27/05/2024 đến 17 giờ 00 ngày 02/07/2024
   Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tọa lạc thửa đất, Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;
-Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 27/05/2024 đến 17 giờ 00 ngày 02/07/2024.
Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong – Số 276, Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;
Giá khởi điểm 1.378.494.000 đồng (Một tỷ ba trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm chín mươi bốn ngàn đồng). 
Lưu ý: Giá khởi điểm tài sản trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan; Người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật.
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
-Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ
-Tiền đặt trước(20%): 275.698.800 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu sáu trăm chín mươi tám ngàn tám trăm đồng)
-Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 02/07/2024 đến 11 giờ 30 phút ngày 04/07/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
-Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại Điều 38 của luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4, của Điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá hợp danh tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
Tài sản là đất lúa nên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận trực tiếp canh tác đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp tại địa phương do UBND xã/phường/ thị trấn xác nhận (tại nơi có đất và nơi cư trú - nếu đất không cùng nơi cư trú)
-Tuân thủ Quy chế cuộc đấu giá số 177/QC-TP ngày 23/05/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
-Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 05/07/2024 (vào lúc 14 giờ 00)
-Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong – Số 276, Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
 
-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
-Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong; Địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3581.359; Fax: 0272.3581.337; Email: daugiatienphong.com
 Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
*Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá./.
 
Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND xã, phường…………..;
   - Viện kiểm sát nhân dân.....................;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS....;
   - Lưu: VT, HSTHA..
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
Bùi Thanh Tuấn
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: