Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa thông báo bán đấu giá tài sản số 475/TB-THADS ngày 27/05/2024 vụ bà Dương Thị Lắng

27/05/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 
 
 
 

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
     Căn cứ Quyết định thi hành án số 239/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 12 năm 2020, 178/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 11 năm 2020, 302/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 02 năm 2021, 377/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 03 năm 2021, 468/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 06 năm 2021, 450/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 06 năm 2021, 326/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 04 năm 2022, 325/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 04 năm 2022, 412/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 06 năm 2022, 376/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 05 năm 2022, 457/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 07 năm 2022, 339/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 04 năm 2022, 458/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 07 năm 2022, 338/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 04 năm 2022, 395/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 05 năm 2022, 392/QĐ-CCTHADS ngày 27 tháng 05 năm 2022, 456/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 07 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 06/QĐ-CCTHADS ngày 19 tháng 06 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa;
          Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 16 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 173/TB-ĐG ngày 24 tháng 05 năm 2024 của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 1273, diện tích 100m2, tờ bản đồ số 03, loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CQ 887880, cấp ngày 21 tháng 06 năm 2019, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 00915 do bà Dương Thi Lắng đứng tên quyền sử dụng.
Tài sản gắn liền với đất gồm: Nhà ở: loại nhà cấp 4; kết cấu: móng, cột, đà BTCT, vách tường, nền gạch men, xà gồ gỗ, mái tole thiết, tọa lạc tại ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An;
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 27/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/07/2024.
- Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại Thửa đất số 1273, tờ bản đồ số 03, tọa lạc tại ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An;
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ Bảy, Chủ Nhật) từ ngày 27/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/07/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 567.243.000đ (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm bốn mươi ba ngàn đồng);
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/hồ sơ;
- Tiền đặt trước (20%): 113.448.600 đồng (Một trăm mười ba triệu, bốn trăm bốn mươi tám ngàn, sáu trăm đồng).
g) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện đăng ký tham gia khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật này. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc photo đem theo bản chính để đối chiếu,... nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
- Tuân thủ theo quy chế cuộc đấu giá số 173/QC-TP ngày 23/05/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 05/07/2024 (lúc 9 giờ 30 phút).
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272 3581 359.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: