Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo bán đấu giá vụ Hồ Phước Long (tài sản tại phường 2)

27/05/2024

­
 
 
 
 
    Mẫu số: D25-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)                                            
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     
Số: 839/TB-CCTHADS Tân An, ngày 27 tháng 5 năm 2024  
         
                                 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 

     Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án số: 03/2023/KDTM-ST ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 91/2023/QĐST-DS ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 87/2023/QĐST-DS ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 92/2023/QĐCNHGT-DS ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 01/2024/QĐST-KDTM ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số: 02/2024/QĐ-SCBSBA ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 30/2024/QĐST-DS ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 635/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 324/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 322/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 277/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 446/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 519/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 735/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 736/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 760/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số: 31/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 917/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 915/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 21/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản về việc thỏa thuận giá tài sản kê biên ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 07 tháng 5 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Laha.
Căn cứ Biên bản về việc giải quyết việc thi hanhg án ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 49/2024/TB-BĐGTS ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tài sản bán đấu giá gồm:
Tài sản bán đấu giá gồm:
1. Quyền sử dụng đất thửa số 330, tờ bản đồ số 21, diện tích 27,9m2, loại đất ODT, tọa lạc tại số 92/8, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV 153613 được cấp ngày 13/03/2020 cho bà Cao Thị Hạnh (số 92/8, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 2, Tp Tân An, tỉnh Long An; số mới: số 88/8, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 2, Tp Tân An, tỉnh Long An).
2. Nhà ở: loại nhà ở riêng lẻ, nhà xây dựng trên thửa số 330, tờ bản đồ số 21, diện tích 27,9m2, loại đất ODT, tọa lạc tại số 92/8, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An (số mới: số 88/8, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 2, Tp Tân An, tỉnh Long An). Nhà có diện tích xây dựng 24,02m2, diện tích sàn 48,04m2. Nhà đã cập nhật trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV 153613 được cấp ngày 13/03/2020 cho bà Cao Thị Hạnh. Nhà có nhà vệ sinh bên trong. Nhà có hệ thống điện nước và trang thiết bị điện nước. Nhà có kết cấu tầng trệt và tầng gác, cụ thể:
- Tầng trệt: móng, cột, đà bê tông cố thép; vách xây tường tô hai mặt, bên trong ốp gạch men cao 1,35m; nền lót gạch men; của chính bằng sắt lộng kính; cửa sổ bằng sắt và gỗ tạp; cầu thang bằng gỗ tạp.
- Tầng gác: sàn bằng gỗ tạp; cửa sổ bằng sắt kính và gỗ tạp; mái tôn thiết, đỡ mái bằng gỗ tạp.
Theo Mảnh trích đo địa chính số 502.2024 của Công ty TNHH Đo đạc Nhà đất Hưng Phú đo vẽ và được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 05/4/2024
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản ngày 11/6/2024 và 12/6/2024 (liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem). Địa chỉ xem tài sản: tại vị trí thửa đất và tài sản gắn liền với đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thời gian bán hồ sơ trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 25/6/2024. Địa điểm bán hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 803.242.500đ (Tám trăm lẻ ba triệu, hai trăm bốn mươi hai nghìn, năm trăm đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)/ hồ sơ.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 120.486.000đ (Một trăm hai mươi triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn đồng).
- Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 25/6/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/6/2024.
- Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 25/6/2024 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
+ Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản, phải đến đúng thời gian, địa điểm đăng ký để mua hồ sơ đấu giá, điền thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá (Hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Giấy đăng ký tham gia đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá và phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước).
+ Người đăng ký tham gia đấu giá nộp các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký đấu giá như: Căn cước công dân (02 bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu).
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 28/6/2024 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND phường 2;
   - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Long An;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
Đặng Thị  Ngọc Hưởng
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: