Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo BĐG TS vụ Phạm Thành Vinh số 384/Tb-CCTHADS ngày 28/5/2024

29/05/2024

Căn cứ  Điều 101 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Quyết định số: 18/2023/QĐST-DS ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1466/QĐ-CCTHADS ngày 02 tháng 03 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa; 
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 49/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: Vc107/23/BĐS-LAHA ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và thẩm định giá LaHa.
Căn cứ Thông báo số: 309/TB-CCTHADS ngày 09/5/2024 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
Căn cứ Thông báo bán đấu giá số: 175/TB-ĐG ngày 24/5/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo về tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản đấu giá:
 1/ Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 103, tờ bản đồ số 51, diện tích 645m2 (diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), loại đất ONT, tọa lạc tại ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 178591, số vào sổ cấp GCN CH 10962  do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 31/10/2019 do ông Phạm Thành Vinh đứng tên (được Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa điều chỉnh trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 01/04/2021). Diện tích do đạc thực tế 588,6m2. Có vị trí tiếp giáp:
- Phía Đông giáp đường đá xanh 3m.
- Phía Tây giáp thửa đất 102.
- Phía Nam giáp đường đá xanh 3m.
- Phía Bắc giáp thửa đất 89, 189.
( Vị trí, diện tích theo Mảnh trích đo địa chính số: 556-2023 do Công ty TNHH đo đạc bản đồ Phước Lộc đo vẽ, xác định ngày 05/10/2023 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt ngày17/10/2023).
 
2/ Tài sản trên đất: Cây trâm(1 cây).
* Nguồn gốc tài sản:
 Tài sản của ông Phạm Thành Vinh và Trần Thu Thủy do Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa kê biên đảm bảo thi hành theo Quyết định số: 18/2023/QĐST-DS ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Tòa án nhân dân Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 27/5/2024 đến 17h00 ngày ngày 02/7/2024. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 27/5/2024 đến 17h00 ngày ngày 02/7/2024, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong- Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 02/7/2024 đến 11h30 ngày 04/7/2024.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.146.032.774đồng (Hai tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm ba mươi hai nghìn, bảy trăm bảy mươi bốn đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng(Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước (20%): 429.206.554đ(Bốn trăm hai mươi chín  triệu, hai trăm lẻ sáu ngàn, năm trăm bốn mươi bốn đồng).
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được tham gia đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; Kèm theo bản chính để đối chiếu,...nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định.
- Tuân thủ theo quy chế số 175/QC-TP ngày 23/5/2024 do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Lúc 10h30, ngày 05/7/2024. Tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.    
 
Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.    
                                                                                              
Nơi nhận:
- Trang TTDT Cục THADS tỉnh(đăng tải);
- VKSND huyện;
- UBND xã Đức Lập Hạ ;
- Các đương sự;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
                     Lê Minh Thiện
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: