Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 7) số 864/TB-THADS ngày 29/5/2024

29/05/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần 7)

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 64/2022/KDTM-ST ngày 28/7/2022 của Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 253/QĐ-CCTHADS ngày 22/11/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 254/QĐ-CCTHADS ngày 22/11/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số: 10/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 6) số 31/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo về việc đấu giá tài sản (lần 7) số 52/2024/TB-BĐGTS ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc thửa số 8, tờ bản đồ số 2-10a, diện tích 2.572 m2, loại đất ở đô thị, tọa lạc tại phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Nguyễn Hữu Long, sinh năm 1977, CMND số: 271273238, địa chỉ: Ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:
1.1.  Quyền sử dụng đất:
 
Thuộc thửa số 8, tờ bản đồ số 2-10a, diện tích 2.572 m2, loại đất ở đô thị, tọa lạc tại phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo Mảnh trích đo địa chính số 148-2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An thẩm định, xét duyệt ngày 30/01/2023 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 599219, số vào sổ cấp GCN: CH 06535 do Ủy ban nhân dân thành phố Tân An cấp ngày 06/02/2018 cho ông Phạm Quang Hiếu, cập nhật biến động ngày 09/5/2019 cho ông Nguyễn Hữu Long, sinh năm 1977, CMND số: 271273238, địa chỉ: Ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).
 1.2. Tài sản trên đất:
- 01 (một) nhà ở: loại nhà ở cấp 4:
+ Kết cấu xây dựng: Nền gạch ceramic (40 × 40cm), tường xây gạch dày 20cm, cột bê tông cốt thép, cửa sổ gỗ khung sắt bảo vệ (02 cửa sổ phía trong không có cánh), cửa đi là cửa gỗ (03 cửa phòng không có cánh), trần prima 60 × 60cm (tại khu bếp +  phòng ngủ + vệ sinh), mái ngói + tole, xà gồ gỗ (50 × 100cm), cầu phong gỗ (20 × 50cm), li tô gỗ (20 × 20cm), kèo gỗ (50 × l20cm). Nhà có hệ thống điện nước còn hoạt động; Diện tích xây dựng: 237,2m2.
- Công trình phụ trên đất:
+ Sân xi măng có diện tích: 493,25m2.
+ Hàng rào: Kết cấu móng, cột bê tông cốt thép, tường xây gạch, trát xi măng cao 2,3m; Diện tích: 77,06m2.
* Hiện trạng tài sản: Trên đất có khu mộ phía sau thửa đất, gồm có tổng cộng 04 ngôi mộ, có diện tích đất chiếm 77,9m2. Cơ quan thi hành án không kê biên, xử lý 04 ngôi mộ. Cơ quan thi hành án không có trách nhiệm di dời 04 ngôi mộ trên để giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: Ngày 18/6/2024 và ngày 19/6/2024 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).  
- Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 02/7/2024.
Địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 30.964.832.372đ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ, chín trăm sáu mươi bốn triệu, tám trăm ba mươi hai ngàn, ba trăm bảy mươi hai đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 4.644.725.000đ (Bằng chữ: Bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng)..
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng/hồ sơ).
Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước:
- Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 02/7/2024 đến 16 giờ 30 phút, ngày 04/7/2024.
-  Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 02/7/2024.
Địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
-  Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
+ Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm đăng ký để mua hồ sơ đấu giá, điền thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá (Hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Giấy đăng ký tham gia đấu gía, Quy chế cuộc đấu giá, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá và Phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước).
+ Người đăng ký tham gia đấu giá nộp các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký đấu giá như: Căn cước Công dân (02 bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu).
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 05/7/2024.
-  Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên và muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An - Số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
Thông tin về việc đấu giá:
* Đối với người đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước đúng theo thời hạn đã thông báo. Nếu sau thời hạn theo thông báo, tiền đặt trước mới có trong tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An thì hồ sơ đăng ký đấu giá không hợp lệ và người đăng ký không được tham gia cuộc đấu giá. Trong trường hợp này thì người đăng ký tham gia đấu giá nhận lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
* Đối với người mua được tài sản đấu giá:
-  Người mua được tài sản đấu giá giá liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm các thủ tục đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
- Người mua được tài sản đấu giá ứng trước tiền để nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tiền nợ thuế sử dụng đất, nợ thuế nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có) sau đó Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An sẽ thanh toán lại khoản tiền thuế này. 
- Người mua được tài sản đấu giá nộp thuế, phí, lệ phí trước bạ đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các khoản chi phí khác có liên quan khi làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có), nộp phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng.
* Đối với người phải thi hành án:
- Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
- Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết (Theo khoản 5, Điều 101 Luật thi hành án dân sự).
Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời dự đấu giá.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: