Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 1) số 865/TB-THADS ngày 29/5/2024

30/05/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần 1)
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án dân sự sơ thẩm số 41/2021/DS-ST ngày 29/6/2021 và Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 09/2024/QĐ-SCBSBA ngày 01/02/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 333/QĐ-CCTHADS ngày 17/12/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 334/QĐ-CCTHADS ngày 17/12/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 1001/QĐ-CCTHADS ngày 06/7/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án số 21/QĐ-CCTHADS ngày 19/02/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;         
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 17/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA (Chứng thư thẩm định số Vc 35/24/BĐS-LAHA);
Căn cứ Thông báo về việc đấu giá tài sản (lần 1) số 51/2024/TB-BĐGTS ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 243, tờ bản đồ số 2, diện tích 96,3m2 (theo Mảnh trích đo địa chính số 2702.2022 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 03/10/2022 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 04/10/2022), loại đất ONT, tọa lạc tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 254418, số vào sổ cấp GCN số CS 06474 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 26/6/2019 cho ông Đặng Minh Luân.
Vị trí tiếp giáp:
+ Đông giáp thửa số 244;
+ Tây giáp đường nước công cộng;
+Nam giáp đường Đinh Viết Cừu;
+ Bắc giáp thửa số 126;
2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 244, tờ bản đồ số 2, diện tích 72,4m2 (theo Mảnh trích đo địa chính số 2701.2022 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 03/10/2022 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 04/10/2022), loại đất ONT, tọa lạc tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 705370, số vào sổ cấp GCN số H 02324 do UBND thị xã Tân An (nay là thành phố Tân An), tỉnh Long An cấp ngày 26/12/2007 cho bà Phan Thị Mộng Châu.
Vị trí tiếp giáp:
+ Đông giáp thửa số 245;
+ Tây giáp thửa số 243;
+ Nam giáp đường Đinh Viết Cừu;
+ Bắc giáp thửa số 126;
3. Nhà ở, các hạng mục công trình kiến trúc phụ, và tài sản khác gắn liền với thửa đất số 243, 244 và không nằm trên thửa đất 243, cụ thể như sau:
- Nhà chính (nhà ở): Kích thước ngang (9,lm + 9,7m) x dài (18,4m x 17,2m). Diện tích: 144,2 m2 (Diện tích 139,3 m2 gồm diện tích nhà trên thửa đất 243 là 89,1 m2, diện tích nhà trên thửa đất 244 là 57,4 m2 và 01 phần diện tích nhà nằm trên đường nước công cộng là 4,9 m2). Kết cấu: Khung móng cột đà bê tông cốt thép, vách tường xây gạch đã tô (mặt trưó'c nhà ốp gạch men cao đến trần nhà, bên trong nhà ốp gạch men cao l,5m) trần nhà một phần đỗ sàn bê tông một phần la phông thạch cao, mái tole, cửa gỗ. Nhà có hệ thống điện, nước đầy đủ. (CLCL: 80%).
- Mái che tiền chế (phía trước nhà chính): Kích thước (3.6m + 6,3m) x 11,5m; kết cấu trụ xi măng + sắt, xà gồ đỡ mái bằng sắt, mái tole, diện tích 54m2. CLCL 80%.
- Mái che tiền chế (phía bên hông nhà chính thửa 243): Kích thước 2,2m x 17,2m; diện tích 37,8 m2, kết cấu cột sắt hộp, sà gồ đỡ mái bằng sắt hộp, mái tole. CLCL 80%.
- Hàng rào: Kích thước (8,lm +3,6m) x cao 2,6m (xây gạch cao l,lm + sắt họp lưới B40 l,5m), diện tích 30,4 m2, CLCL 75%.
- Sân: Kích thước (3,6m+6,3m) x 11,5m; kết cấu nền lát gạch ceramic, diện tích 54,0 m2. CLCL 80%.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
Ngày 18/6/2024 và ngày 19/6/2024 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).  
- Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thửa đất và tài sản gắn liền với đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 02/7/2024.
Địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 4.074.470.920đ (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn, chín trăm hai mươi đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 611.171.000đ (Bằng chữ: Sáu trăm mười một triệu, một trăm bảy mươi mốt ngàn đồng).
Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng/hồ sơ).
Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước:
- Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 02/7/2024 đến 16 giờ 30 phút, ngày 04/7/2024.
Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 02/7/2024 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
-  Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
+ Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm đăng ký để mua hồ sơ đấu giá, điền thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá (Hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Giấy đăng ký tham gia đấu gía, Quy chế cuộc đấu giá, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá và Phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước).
+ Người đăng ký tham gia đấu giá nộp các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký đấu giá như: Căn cước Công dân (02 bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu).
 
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 05/7/2024.
Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên và muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An - Số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
Thông tin về việc đấu giá:
* Đối với người đăng ký tham gia đấu giá:
- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước đúng theo thời hạn đã thông báo. Nếu sau thời hạn theo thông báo, tiền đặt trước mới có trong tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An thì hồ sơ đăng ký đấu giá không hợp lệ và người đăng ký không được tham gia cuộc đấu giá. Trong trường hợp này thì người đăng ký tham gia đấu giá nhận lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
- Trong thời gian tổ chức việc đấu giá, nếu bên có tài sản bán đấu giá (Chấp hành viên- Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tân An) có văn bản yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật thì bên tổ chức đấu giá (Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An) hoàn trả lại khoản tiền đặt trước, tiền lãi (nếu có) và tiền mua hồ sơ cho người đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An nhận được văn bản.
* Đối với người mua được tài sản đấu giá:
-  Người mua được tài sản đấu giá giá liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm các thủ tục đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
- Người mua được tài sản đấu giá ứng trước tiền để nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tiền nợ thuế sử dụng đất, nợ thuế nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có) sau đó Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An sẽ thanh toán lại khoản tiền thuế này. 
- Người mua được tài sản đấu giá nộp thuế, phí, lệ phí trước bạ đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các khoản chi phí khác có liên quan khi làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có), nộp phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng.
* Đối với người phải thi hành án:
- Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
- Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết (Theo khoản 5, Điều 101 Luật thi hành án dân sự).
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên và muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: Số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời dự đấu giá.
Các tin đã đưa ngày: