Sign In

Thông báo số: 655 Về việc bán đấu giá tài sản vụ ông Lê Văn Tâm (CHV Định)

03/06/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định thi hành án số267/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 12 năm 2023; số 340/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
 Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 11/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 03 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
Căn cứ Biên bản thỏa thuận về giá/kết quả thẩm định giá ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 184/TB-DG ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong  (trường hợp bán tài sản bởi tổ chức bán đấu giá).
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản:
Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
- Thửa đất số 72, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 710658, số vào sổ cấp giấy: CS 03074 ngày 12/06/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Lê Văn Tâm. Diện tích bán đấu giá theo Mảnh trích đo Địa chính số 58-2024 ngày 04/5/2024.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính  (trừ ngỳ thứ bảy và chủ nhật): từ ngày 31/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/7/2024,
- Địa điểm tại Thửa đất số 72, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;
- Thời gian trong giờ hành chính (trừ ngỳ thứ bảy và chủ nhật): từ ngày 31/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/7/2024.
- Địa điểm Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.752.800.000đ (Hai tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).
  • Lưu ý: Giá khởi điểm tài sản trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan; người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật.
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước (20%): 550.560.000đ
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
- Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc photo mang đem bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
- Tài sản là đất lúa nên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận trực tiếp canh tác đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp tại địa phương do Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn xác nhận (tại nơi có đất và nơi cư trú- nếu đất không cùng nơi cư trú) bản chính hoặc sao y bản chính trong thời hạn 06 tháng.
  • Tuân thủ theo Quy chế cuộc đấu giá số 184/QC-TP ngày 29/05/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
  • Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 12/07/2024 (vào lúc 09h30).
  • Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
  • Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
  • Địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An,  điện thoại: 0272.3 581.359      Fax: 0272. 3 581.337.

Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá và có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho khách hàng đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: