Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo BĐG TS vụ Phan Văn Thắng số 413/TB-CCTHADS ngày 03/6/2024

04/06/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
          Căn cứ Bản án số 3063/2022/DS-ST ngày 15 tháng 8 năm 2022 và Quyết định sửa chữa, bổ sung số 735/2023/QĐ-SCBSBA ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;
          Căn cứ Quyết định thi hành án số 159/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
          Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 40/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 03 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ kết quả thẩm định giá số: Vc37.1/24BĐS-LAHA ngày 03 tháng 05  năm 2024 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá LaHa;
      Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 188/TB-ĐG ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ:  số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An
  b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất qua đo đạc thực tế có diện tích 197.3 m2 loại đất ONT thửa 333 (thửa mới 74), tờ bản đồ số 38 (TBĐ mới 39), tọa lạc tại ấp Bùng Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo mãnh trích đo địa chính số 43-2024 do Công ty TNHH Đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ ngày 17/01/2024 được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt ngày 19/01/2024. (Đất do ông Phan Văn Thắng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật):  Từ ngày 03/6/2024 đến 17h00 ngày 09/7/2024.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ: trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật):  Từ ngày 03/6/2024 đến 17h00 ngày 09/7/2024.
 
 
 
 
 
 
- Địa điểm bán hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ:  số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm của tài sản là: 188.816.000 đồng (Một trăm tám mươi tám triệu tám trăm mười sáu ngàn đồng).
Lưu ý: Giá khởi điểm tài sản trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan; Người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật.
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước (20%): 37.763.200 đồng (Ba mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi ba ngàn hai trăm đồng).
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại Điều 38 của luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4, của Điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá hợp danh tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
-Tuân thủ Quy chế cuộc đấu giá số 188/QC-TP ngày 30/05/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 12/7/2024 (vào lúc 14h30)
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ:  số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3581.359; Fax: 0272.3581.337; Email: daugiatienphong.com
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND xã Hòa Khánh Tây;
   - Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Long An;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
                  Trần Thị Thu Hà
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: