Sign In

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO số: Số: 744/TB-THADS Về việc bán đấu giá tài sản¬ (lần 07)vụ ông Trần Văn Bôm Bốp, Huỳnh Thị Tám (CHV Huy)

14/06/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số: 03/2022/QĐCNHGT-DS ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 566/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) số: 07/QĐ-CCTHADS ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày  05 tháng 01 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số: 23220/CT-TĐG  ngày 17 tháng 04 năm 2023 của Công Ty TNHH Thẩm định giá NOVA;
Căn cứ Bản án số: 114/2023/DS-PT ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 650/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 765/QĐ-CCTHADS ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 06) số: 27/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 203/TB-ĐG ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vụ ông Trần Văn Bôm Bốp, sinh năm 1976 và bà Huỳnh Thị Tám, sinh năm 1978; cùng địa chỉ: ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất bị kê biên gồm:
1/ Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 22, diện tích 41,4 m2, đất CLN, tờ bản đồ số 2-2-3.
* Công trình xây dựng trên thửa đất số 22:
- Cổng rào:
+ Trụ cổng: 03 trụ cổng, mỗi trụ kích thước 0,4m x 0,4m x 3,1m, kết cấu trụ BTCT + ốp đá,…;
+ Cửa cổng: kích thước 3,1m x 2,4m, bằng sắt sơn diện tích 7,44 m2,…
- Hàng rào:
+ Hàng rào khung thép sơn: diện tích 7,83 m2, kết cấu tường xây gạch, phía trên là khung thép…
+ Hàng rào xây gạch: diện tích 31,08 m2, kết cấu cột trụ BTCT, tường xây gạch,…
- Sân: diện tích 25m2, kết cấu nền láng bê tông.
2/ Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 37, diện tích 137 m2, đất ODT, tờ bản đồ số 2-2-3;
* Công trình xây dựng trên thửa đất số 37: Nhà ở chính (căn nhà cấp 3): tổng diện tích 228 m2 (trong đó tầng trệt 114 m2, tầng lầu 114 m2).
- Tầng trệt có diện tích 114 m2, trong đó gồm:
+ Phòng khách: diện tích 21,07 m2, kết cấu tường ốp gạch cao khoảng 1,55m, khung màn bằng nhôm, 01 cửa chính phòng khách có diện tích 6,7 m2, 01 cửa phụ phòng khách 2,7 m2, 02 cửa sổ phòng khách bằng khung nhôm gắn kính mỗi cửa 1,8 m2, 01 cửa kéo sắt 2,8 m2, 01 cửa gỗ căm xe gắn kính 3,1 m2,…
+ Nhà bếp tầng trệt: diện tích 25,36 m2, kệ bếp bằng gỗ căm xe trên ốp đá hoa cương, nhà vệ sinh diện tích 3,2 m2, 01 cửa sổ nhà bếp 2,9m2 (khung nhôm + kính), nhà vệ sinh có bồn cầu, la bô kính, 01 cửa kéo sắt 7,8 m2,…
+ Phòng ngủ tầng trệt: diện tích 22,5m2, kết cấu gạch ốp cao khoảng 1,55m, 01 cửa phòng ngủ 2,4 m2 (khung nhôm + gắn kính), 01 cửa sổ phòng ngủ 2,16 m2 (khung nhôm + gắn kính), 01 nhà vệ sinh 4,1 m2 (có 01 bồn cầu vệ sinh, la bô kính, vòi nước),…
+ Mái che phía sau tầng trệt: diện tích 10,6 m2, kết cấu cột thép, xà gồ thép, mái lợp tole thiếc, nền lát gạch men,…
+ Hàng rào: diện tích 31,2 m2, kết cấu, tường xây gạch + sơn nước, khung sắt B40,…
- Tầng 01: diện tích 114 m2 trong đó gồm:
+ Phòng khách: diện tích 27,26 m2, 01 cửa sổ 1,8m2 (khung nhôm  gắn kính), 01 cửa sổ 2,9 m2 (khung nhôm gắn kính), 01 cửa sổ 2,16m2 (khung nhôm gắn kính), 01 cửa sổ 4,4 m2 (cửa gỗ căm xe gắn kính),…
+ Phòng ngủ: diện tích 25,11 m2, 01 nhà vệ sinh 3,6m2, 01 cửa nhà vệ sinh 1,33m2 (cửa nhựa, có bồn vệ sinh la bô, vòi nước), 02 cửa sổ mỗi cửa 2,9 m2 (khung nhôm gắn kính), trần la phong thạch cao,…
+ Lan can tầng 01: diện tích 18,64m2, lan can bằng inox,…
- Cầu thang: diện tích 6,7 m2, tay vịn lan can bằng gỗ căm xe, nền cầu thang lát đá hoa cương,…
- Hệ thống điện nước sinh hoạt hiện đang sử dụng bình thường.
Tài sản tọa lạc tại khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DG414746, thửa đất số 22, tờ bản đồ số 2-2-3 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp cho bà Huỳnh Thị Tám ngày 26/08/2022; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR405860, thửa đất số 37, tờ bản đồ 2-2-3 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp cho bà Trần Thị Trinh ngày 27/06/2019, cập nhật chuyển nhượng cho bà Huỳnh Thị Tám ngày 25/01/2022).
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 14/06/2024 đến 17h00 ngày 23/07/2024.
- Địa điểm xem tài sản: tại nơi tọa lạc các thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 14/06/2024 đến 17h00 ngày 23/07/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.858.097.246 đồng. Bằng chữ: (Một tỷ, tám trăm năm mươi tám triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn, hai trăm bốn mươi sáu đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.
- Tiền đặt trước (15%): 278.714.587 đồng (Hai trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm mười bốn ngàn, năm trăm tám mươi bảy đồng).
- Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 23/07/2024 đến 11h30 ngày 25/07/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 14/06/2024 đến 17h00 ngày 23/07/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật này. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc photo đem theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
- Tuân thủ theo quy chế cuộc đấu giá số 203/QC-TP ngày 12/06/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 26/07/2024 (lúc 09h30).
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Tp.Tân An, Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3581.359.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản (nếu người đăng ký mua tài sản đấu giá yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản trúng đấu giá theo quy định.
          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết.
Các tin đã đưa ngày: