Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 3) số 673/TB-THADS ngày 13.6.2024 vụ Nguyễn Thành Khôi

14/06/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần thứ 3)
Căn cứ Quyết định số 1765/2022QĐST-DS ngày 7/9/2022 của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định về việc xử lý tài sản ủy thác số 01/QĐ-CCTHADS, ngày 19/10/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số: 07/QĐ-CCTHADS, ngày 24/11/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản, biên bản về việc thỏa thuận giá tài sản kê biên, biên bản về việc chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản số 37/QĐ-THA ngày 5/6/2024 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 53/2024/TB-BĐGTS, ngày 7/6/2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Thành Khôi – sinh năm: 1986, địa chỉ: 199/6 (số mới 199/41G) đường Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh các tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:
1.1. Tài sản bán đấu giá: Tài sản đấu giá là tài sản kê biên của ông Nguyễn Thành Khôi – sinh năm: 1986, địa chỉ: 199/6 (số mới 199/41G) đường Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Tài sản gồm có:
1/ Thửa số 4260, tờ bản đố số 03, diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 481,5 m2, loại đất ở tại nông thôn.
2/ Thửa số 3845, tờ bản đố số 03, diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 387.5 m2, loại đất ở tại nông thôn.
3/ Thửa số 3846, tờ bản đố số 03, diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 355,4 m2, loại đất ở tại nông thôn.
4/ Thửa số 4189, tờ bản đố số 03, diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 488 m2, loại đất ở tại nông thôn.
Các thửa đất trên tọa lạc tại ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Theo mãnh trích đo bản đồ địa chính số 43, 44, 45, 46 của công ty TNHH đoa đạc nhà đất Điền Long đo vẽ và được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thủ Thừa duyệt ngày 5/01/2024.
Công trình xây dựng trên đất:
Căn nhà tạm trên phần đất kê biên có chiều ngang 2,5m, chiều dài 10m, tường xây gạch chưa tô, máy lợp toll thiếc, bên trong nền có lát gạch, phía trước có trụ cổng và đoạn hàng rào xây tạm, do không có người sinh sống nên ngôi nhà tạm không được bảo trì và đã xuống cấp.
1.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 6.344.575.000 đồng (sáu tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).
2. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: Ngày 2/7/2024 và ngày 3/7/2024 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
- Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thửa đất.
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 9/7/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 9/7/2024.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 951.686.000đ (chín trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi sáu ngàn đồng).
6. Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước:
- Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 9/7/2024 đến chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 11/7/2024.
- Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
7. Hình thức và phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
8. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ 30 phút, ngày 12/7/2024.
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên và muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An - số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
Ghi chú: Tài sản đấu giá là tải sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo để người phải thi hành án, người được thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết việc bán đấu giá tài sản nêu trên./.
 
 
  Nơi nhận:
- Các đương sự;
- UBND xã Mỹ Phú;
- Viện KSND huyện Thủ Thừa;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Liêm
Các tin đã đưa ngày: