Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ - Thông báo số 357/TB-CCTHADS v/v bán đấu giá tài sản

17/06/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án, Quyết định số: 44/2023/HSST ngày 18 tháng 8 năm 2023 của TAND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 81/QĐ.CCTHADS và 82/QĐ.CCTHADS ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định thi hành án số: 02/QĐ.CCTHADS ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 05/QD-CCTHADS ngày 09 tháng 4 năm 2024 của CCTHADS huyện Đức Huệ;
Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 12/4/2024 của Chi cục THADS huyện Đức Huệ.
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 204/TB-ĐG ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
  1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ trụ sở: 276 quốc lộ 62, F2, TPTA, Long An.
  2. Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:       
- 01 (một) xe tải nhãn hiệu HINO, số loại FL1JTUA, biển số 60H-039.93, số khung JHDFL1JTU8XX10696, số máy J08CTG14922, trọng tải 15.000kg; xe đang được đặt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ, địa chỉ: Số 111, khu phố 3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Tài sản trên của ông Phạm Công Thạnh (do ông Phạm Công Thạnh đứng tên Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô).
2.1 Đặc điểm của tài sản:
 • Loại phương tiện: ô tô tải (có mui)
 • Biển đăng ký: 60H-039.93
 • Nhãn hiệu: HINO
 • Số máy: J08CTG14922
 • Số khung: JHDFL1JTU8XX10696
 • Nước sản xuất: 2008, Việt Nam
 • Niên hạn sử dụng: 2033
 • Số người cho phép chở: 03 chỗ ngồi.
2.2 Nguồn gốc tài sản:Tài sản của ông Phạm Công Thạnh do Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ kê biên đảm bảo thi hành theo Bản án số 44/2023/HS-ST ngày 18/08/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
3. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
 • Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 14/06/2024 đến 17h00 ngày 08/07/2024.
 •  Địa điểm xem tài sản: tại nơi trưng bày tài sản.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá:
 • Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng k‎ý tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 14/06/2024 đến 17h00 ngày 08/07/2024.
 •  Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
 • Giá khởi điểm của tài sản là: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng). (Giá trên đã bao gồm thuế VAT).
 1. Lưu ý: Giá khởi điểm tài sản trên chưa bao gồm phí và các lệ phí liên quan; người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
 • Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.      
 • Tiền đặt trước (20%): 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).
 • Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 08/07/2024 đến 11h30 ngày 10/07/2024.
  7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc photo đem theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
 • Tuân thủ theo Quy chế cuộc đấu giá số 204/QC-TP ngày 12/06/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
8.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 • Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 11/07/2024 (vào lúc 14h00).
 •  Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, Long An.
9.Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:
 • Phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
10. Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
 • Số 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 0272.3 581.359     Fax: 0272. 3 581.337.
- Email: daugiatienphong@gmail.com
 • Website: daugiatienphong.com
 • Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá./.
Các tin đã đưa ngày: