Sign In

Cục THADS tỉnh Long An Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 24) số 374/TB-CTHADS ngày 14/6/2024

17/06/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần 24)
 
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 1128/2017/QĐST-KDTM ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 248/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 09/QĐ-CTHADS ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo Chứng thư số 20217-20/CT-TĐG ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA; 
Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản số 40/QĐ-CTHADS ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 57/2024/HĐ-DVĐGTS ký ngày 13 tháng 6 năm 2024 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An;
Căn cứ Thông báo về việc đấu giá tài sản số 57/2024/TB-BĐGTS ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An (lần 24);
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản vụ Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu, địa chỉ KEA2/7, Tân Kiên- Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: Số 47 Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
2. Tài sản đấu giá:
 
S
TT
Hạng mục Đvt Số lượng Giá khởi điểm 
(đồng)
  Tài sản theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản  số 01/2013/HĐTC-72489 ngày 04/10/2013 1.495.062.081
Chi tiết:
1 Máy kiểm tra áp lực bên trong ống thép Phi 114 Cái 1 329.100.043
2 Máy gọt đầu ống thép Phi 114 Cái 1 268.924.790
3 Máy kiểm tra áp lực bên trong ống thép Phi 219 Cái 1 493.650.062
4 Máy gọt đầu ống thép Phi 219 Cái 1 403.387.186
  Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013 160.981.867
Chi tiết:
1 Máy phun kẽm Bộ 1 7.218.665
2 Máy phun kẽm (hoạt động bằng điện) Cái 1 49.308
3 Máy sấy khô không khí FUSHENG Bộ 1 4.061.144
4 Súng phun kẽm Bộ 1 33.332.474
5 Súng phun kẽm Bộ 3 99.997.419
6 Máy mài đường hàn Bộ 3 11.833
7 Máy cắt ống Cái 1 16.311.024
  Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013 37.925.812
Chi tiết:
1 Máy nén khí 15HP Bộ 1 5.511.554
2 Cân điện tử treo 10 tấn Cái 1 13.807
3 Tủ điều khiển súng phun kẽm Bộ 1 7.100.473
4 Máy in phun Linx 4900 (Kèm phụ kiện) Bộ 1 10.098.010
5 Máy in phun Linx 4900 (Kèm phụ kiện) (hư hỏng, không sử dụng được) Bộ 3 59.169
6 Board điều khiển động cơ DC Cái 1 4.930
7 Quạt hút công nghiệp 3HP Cái 1 1.183.388
8 Quạt hút công nghiệp 3HP Cái 1 1.183.388
9 Quạt hút công nghiệp 5.5HP Cái 1 4.141.855
10 Quạt hút công nghiệp 5HP Cái 1 1.035.464
11 Bình chứa khí 2000L Bộ 1 4.475.548
12 Container Cái 1 3.118.226
             
 
Ghi chú:
-  Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và hiện trạng tài sản được mô tả trong Chứng thư thẩm định giá.
-  Đấu giá riêng từng tài sản.
3. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:
-  Thời gian xem tài sản: Ngày 02/7/2024 và ngày 03/7/2024 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
-  Địa điểm xem tài sản: Tại nơi để tài sản (Lô B15- B21 Khu Công nghiệp Phú An Thạnh, đường tỉnh 830, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).
4. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
-  Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 09/7/2024.  
-  Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
5. Giá khởi điểm của tài sản:
- Giá khởi điểm tài sản (Theo Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013) là: 1.495.062.081 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi hai ngàn, không trăm tám mươi một đồng).
- Giá khởi điểm tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013) là: 160.981.867 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu, chín trăm tám mươi một ngàn, tám trăm sáu mươi bảy đồng).
- Giá khởi điểm tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013) là: 37.925.812 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi lăm ngàn, tám trăm mười hai đồng).
Ghi chú:  
- Giá khởi điểm tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan.
 - Người mua được tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế đối với nhà nước theo quy định của pháp luật; chịu mọi chi phí có liên quan đến việc bốc dỡ, di dời tài sản ra khỏi nơi để tài sản và nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng.
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản (Theo Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013) là: 500.000đ/hồ sơ.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013) là: 200.000đ/hồ sơ.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013) là: 100.000đ/hồ sơ.
7. Tiền đặt trước:
- Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Theo Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013) là: 224.259.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm năm mươi chín ngàn đồng).
-  Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013) là: 24.147.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, một trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).
-  Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013) là: 5.689.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, sáu trăm tám mươi chín ngàn đồng).
8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm đăng ký để mua hồ sơ tham gia đấu giá, điền thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá. (Hồ sơ gồm: Giấy đăng ký tham gia đấu giá, văn bản giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá và Phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước).
Người đăng ký tham gia đấu giá nộp các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký tham gia đấu giá.
9. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 12/7/2024, cụ thể như sau:
+ Lúc 14 giờ 00 phút, đấu giá tài sản (Theo Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 01/2013/HĐTC-72489 ký ngày 04/10/2013).
+  Lúc  15 giờ 00  phút, đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 05/2013/HĐTC/72489 ký ngày 10/12/2013).
+  Lúc 16 giờ 00 phút, đấu giá tài sản (Một số máy móc thiết bị theo hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 04/2013/HĐTC-72489 ký ngày 09/12/2013).
-  Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
10. Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá và trả giá lên.
11. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút, ngày 09/7/2024.
-  Địa điểm tiếp nhận sơ tham gia đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 
12. Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước:
- Thời gian nhận tiền đặt trước: Ngày 09/7/2024 đến 16 giờ 30 phút, ngày 11/7/2024.
-  Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Chi tiết cụ thể đính kèm thông báo số 57/2024/TB-BĐGTS ngày 14/6/2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
* Đối với người mua được tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế đối với nhà nước theo quy định của pháp luật chịu mọi chi phi có liên quan đến việc bốc dỡ, di dời tài sản ra khỏi nơi để tài sản và nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng.
* Đối với người phải thi hành án: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết (Theo khoản 5, Điều 101 Luật thi hành án dân sự).
Người phải thi hành án chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản nợ thuế khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết.
Thông báo này thay cho thư mời dự đấu giá./.
Các tin đã đưa ngày: