Sign In

THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản số 586/TB-CCTHADS ngày 14/06/2024 của Chi cục THADS thị xã KIến Tường vụ Lê Văn Minh, Võ Thị Thanh Lành, Lê Thị Phương Dung

14/06/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
         
          Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;           
Căn cứ Bản án, Quyết định số 21/2023/QĐST-DS ngày 01 tháng 12 năm 2023  của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án, Quyết định số 22/2023/QĐST-DS ngày 01 tháng 12 năm 2023  của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 197/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 12 năm 2023 và Quyết định thi hành án số 246/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường;
 Căn cứ Quyết định thi hành án số 199/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 12 năm 2023 và Quyết định thi hành án số 245/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 05, 06/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường;
Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 29 tháng 03 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản thỏa thuận về giá tài sản kê biên, tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản ngày 01/04/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường;
          Căn cứ Thông Báo Bán Đấu giá tài sản số 205/TB-ĐG ngày 13/06/2024 của Công Ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong;
          Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản sau:
  1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An (SĐT liên lạc: 0272.3581.359).
          b.Tên tài sản:
  * Quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Minh:
Thửa đất số 306, tờ bản đồ số 1-2-4, diện tích 52,2m2 (diện tích đo đạc thực tế là 51,6 m2), mục đích sử dụng: đất ở đô thị, tọa lạc tại Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ 1626 được Ủy ban nhân dân huyện Mộc Hóa (nay là Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường) cấp ngày 16/09/2003 do ông Lê Văn Minh đứng tên.
 
(Diện tích thực tế theo trích đo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã Kiến Tường).
Tài sản gắn liền với đất gồm:
Căn nhà cấp 4, diện tích 52,19m2 (diện tích đo đạc thực tế là 51,6 m2), kết cấu mái lợp ngói, sàn gác gỗ, tường xây gạch, có tô, cột bê tông cốt thép, nền bê tông xây dựng trên thửa đất số 306, tọa lạc tại Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
(Diện tích xây dựng và kết cấu thực tế theo số liệu đo đạc thực tế của Phòng quản lý đô thị thị xã Kiến Tường).
*Quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Phương Dung:
   Thửa đất số 62, tờ bản đồ số 1-2-4, diện tích: 139m2 (diện tích đo đạc thực tế 136,3 m2), mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, tọa lạc tại phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ CS 002262 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 17/07/2018 do bà Lê Thị Phương Dung đứng tên.
(Diện tích thực tế theo trích đo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thị xã Kiến Tường).
 Tài sản gắn liền với đất gồm:
 Căn nhà cấp 4 gác lửng, diện tích 56,7m2, kết cấu mái lợp tole, một phần sàn gác gỗ, khung bê tông, cốt thép, tường xây gạch, có tô, nền bê tông xây dựng trên thửa đất số 62, tọa lạc tại Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
(Diện tích xây dựng và kết cấu thực tế theo số liệu đo đạc thực tế của Phòng quản lý đô thị thị xã Kiến Tường).
Công trình phụ trên đất.
(Diện tích xây dựng và kết cấu thực tế theo số liệu đo đạc thực tế của Phòng quản lý đô thị thị xã Kiến Tường).
 - Tài sản giá khởi điểm: 2.520.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng).
   e. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
 
 
 
 
 
      - Tiền mua hồ sơ bán đấu giá:  500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
      - Tiền đặt trước(20%): 504.000.000 đồng. Trong giờ hành chính từ 23/07/2024 đến 11h30 ngày 25/07/2024.
g. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
(Theo Thông Báo Bán Đấu giá tài sản số 205/TB-ĐG ngày 13/06/2024 của Công Ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong).
h. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Thời gian bán đấu giá tài sản: Lúc 10 giờ 00 ngày 26 tháng 07 năm 2024.     
i. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Phương thức trả giá lên;
- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. (SĐT liên lạc: 0272.3581.359).  
Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc ông Lê Văn Minh, bà Võ Thị Thanh Lành và bà Lê Thị Phương Dung có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ các khoản tiền thi hành án và các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản.
 Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án ông Lê Văn Minh, bà Võ Thị Thanh Lành và bà Lê Thị Phương Dung, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết.
                                                            
  Nơi nhận:                                                                                        CHẤP HÀNH VIÊN
- Đương sự;
-Viện KSND thị xã;
-Cổng thông tin điện tử Cục THADS tỉnh;                                                            (Đã ký)
- Lưu: VT, HSTHA.
         
          Đỗ Thị Thanh Trúc
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: