Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 5) số 662/TB-THADS ngày 12.6.2024 vụ Nguyễn Tuấn Kiệt + Trịnh Thị Bích Phượng

24/06/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản (lần 5)
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận số: 14/2022/QĐST-DS ngày 10 tháng 6 năm 2022 và số: 29/2022/QĐST-DS ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 755/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 7 năm 2022, số: 691/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 7 năm 2022, số: 284/QĐ-CCTHADS và số: 285/QĐ-CCTHADS cùng ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 05/QĐ-CCTHADS ngày 22  tháng 02 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 016206013CTA00054 ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Công ty TNHH tư vấn và định giá Châu Thành;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 41/TB-ĐGTS ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á;
          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á, địa chỉ: số 165 Quốc lộ 1A, Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
- QSDĐ thửa số 26, tờ bản đồ 6-3, loại đất ODT, diện tích 158,7m2 tọa lạc tại khu phố Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo Giấy Chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CN 028875, số vào sổ cấp GCN CS 05191 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 09/5/2018 do ông Nguyễn Tuấn Kiệt đứng tên
- Tài sản, công trình xây dựng trên đất: là nhà ở cấp 4 và công trình xây dựng khác (mái che, nhà vệ sinh, cổng + hàng rào, sân)
 c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 12/6/2024 đến ngày 15/7/2024, tại nơi tọa lạc nhà đất;
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 12/6/2024 đến ngày 15/7/2024, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á, địa chỉ: số 165 Quốc lộ 1A, Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.233.077.000đ (Một tỷ hai trăm ba mươi ba triệu không trăm bảy mươi bảy ngàn đồng)
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Hồ sơ tham gia đấu giá 500.000đ/01 hồ sơ;
- Tiền đặt trước: 240.000.000đ;
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 15/7/2024 đến ngày 17/7/2024;
- Điều kiện, cách thức tham gia: tuân thủ theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có đơn đăng ký tham gia đấu giá, bản sao CMND/căn cước công dân.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 09 giờ 00 ngày 18/7/2024
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á, địa chỉ: số 165 Quốc lộ 1A, Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
- Phương thức đấu giá: trả giá lên;
- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á, địa chỉ: số 165 Quốc lộ 1A, Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0272 3550737 - 0932495146.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá./.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND TT THủ Thừa;
   - Viện KSND huyện Thủ Thừa;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
     Võ Thị Hoa
                                                                                                       
Các tin đã đưa ngày: