Sign In

CHV Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa, Long An thông báo v.v bán đấu giá tài sản lần 6 số 636/TB-CCTHADS ngày 16/9/2021

16/09/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Võ Văn Tiếp; sinh năm 1962, bà Lê Thị Thu Hà; sinh năm 1964. Địa chỉ: ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, như sau:
* Tài sản 1:
- Thửa đất số 289, tờ bản đồ số 5, diện tích 28.846m 2, loại đất LUC và cây trồng trên đất ( theo mãnh trích đo số 46-2020 ngày 31/7/2020 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thạnh Hóa);
- Cây trồng trên thửa đất số 289: có 10.428 m2 đất trồng tràm (03 năm tuổi);
- Thửa đất số 305, tờ bản đồ số 5, diện tích 8.892m2 , loại đất RSX và cây trồng trên đất ( theo mãnh trích đo số 47-2020 ngày 31/7/2020 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thạnh Hóa) .
- Cây trồng trên thửa đất số 305: có 8.792 m2 đất trồng tràm (03 năm tuổi);
Giá khởi điểm tài sản lô 1 là: 2.643.814.562 đồng.
(Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm mười bốn ngàn, năm trăm sáu mươi hai đồng).
Tiền đặt trước lô 1 (20%): 528.762.912 đồng ( Năm trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi hai ngàn, chín trăm mười hai đồng).
* Tài sản 2:
- Thửa đất số 592, tờ bản đồ số 5, diện tích 5.510m 2 , loại đất BHK; và các công trình xây dựng và cây trồng trên đất ( theo mãnh trích đo số 44-2020 ngày 31/7/2020 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thạnh Hóa);
- Công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền trên đất:
+  Nhà ở chính: diện tích 99 m2, kết cấu cột gỗ sẻ, xà gồ thép, mái tole, vách tole,…
+ Mái che: diện tích 19,75 m2, có kết cấu sắt, mái lợp tole thiếc, nền láng xi măng,...
+ Tài sản khác trên đất: 04 trụ BTCT đỡ bồn nước cao 3m, 01 bồn nước Composite 1.000 lít.
- Cây trồng trên đất: có 3.600 m2 đất trồng tràm (01 năm tuổi), 300 m2  đất trồng tràm (02 năm tuổi), 24 cây dừa loại E, 03 cây xoài loại D, 10 cây mai loại D, 09 cây bông trang loại C,….
Giá khởi điểm tài sản lô 2 là: 1.566.058.451 đồng.
(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi sáu triệu, không trăm năm mươi tám ngàn, bốn trăm năm mươi mốt đồng).
Tiền đặt trước lô 2 (20%): 313.211.690 đồng ( Ba trăm mười ba triệu, hai trăm mười một ngàn, sáu trăm chín mươi đồng).
* Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, đóng tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ ngày 17/9/2021 đến 16h00 ngày 26/10/2021. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc tài sản.
- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 17/9/2021 đến 16h00 ngày 26/10/2021.
- Thời gian đóng tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 26/10/2021 đến 16h00 ngày 28/10/2021.
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 29/10/2021 (Dự kiến vào lúc 09h00).
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên liên hệ và nộp đơn cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0273.3 581. 359 ; Fax: 0272. 3 581. 337. Hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, Long An.
Ghi chú:
- Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả chi phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
- Nếu tài sản là đất lúa thì khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận canh tác đất nông nghiệp của UBND xã, phường xác nhận.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo đến những người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan được biết./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: