Sign In

CHV Chi cục THADS huyện Châu Thành, Long An TB về việc bán đấu giá tài sản số 576/TB-CCTHADS ngày 11/10/2021

11/10/2021

Ngày 06/10/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An ký hợp đồng với Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án của bà Phạm Thị Hồng Hạnh, địa chỉ: số 1/59A, khu phố Hồi Xuân, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An (Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 124/2021/HĐDVĐG-THA ngày 06/10/2021).
Căn cứ Thông báo số 124/TB-ĐG ngày 07/10/2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong về việc đấu giá tài sản (lần 5) và văn bản số 412/21/TP-CV ngày 07/10/2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong về kế hoạch tổ chức đấu giá;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo tài sản được tổ chức bán đấu giá cụ thể như sau:
Quyền sử dụng đất:  Một phần thửa đất số thửa 226, tờ bản đồ số 31 (dữ liệu cũ là thửa đất số 189, tờ bản đồ số 4), loại đất ở tại đô thị, diện tích 124,2 m2, đất tọa lạc tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 599497, số vào sổ CH 00710, do Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cấp ngày 28/12/2012 cho bà Phạm Thị Hồng Hạnh.
Tài sản trên do bà Phạm Thị Hồng Hạnh đứng tên quyền sử dụng đất.
Tài sản trên tọa lạc tại khu phố Hồi Xuân, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Giá khởi điểm là 848.993.400 đồng (Tám trăm bốn mươi tám triệu, chín trăm chín mươi ba nghìn, bốn trăm đồng).
Tiền đặt trước (20%): 169.798.680 đồng (Một trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm tám mươi đồng).
Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/hồ sơ. 
Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, đóng tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ ngày 08/10/2021 đến 16 giờ ngày 16/11/2021, địa điểm: tại nơi tọa lạc tài sản;
- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký trong giờ hành chính: từ ngày 08/10/2021 đến 16 giờ ngày 16/11/2021, địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong;
- Thời gian đóng tiền đặt trước: từ ngày 16/11/2021 đến 16 giờ ngày 18/11/2021;
(Lưu ý: thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính trừ ngày nghỉ, lễ)).
- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: dự kiến vào lúc 10 giờ ngày 19/11/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại liên hệ: 0272 3 581359, Fax 0272. 3 581 337, email: daugiatienphong@gmail.com – Website: daugiatienphong.com.
Tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: “Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.”
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo đến các đương sự, các cá nhân, tổ chức có liên quan biết và thực hiện theo luật định./.
Các tin đã đưa ngày: