Sign In

CHV Chi cục THADS huyện Cần Đước, Long An TB về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 556/TB-CCTHADS ngày 23/11/2021

23/11/2021

Ngày 14/8/2020 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước có kê biên tài sản của ông Đỗ Lâm Hữu Phúc, sinh năm 1974, địa chỉ: ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An gồm: Một phần QSDĐ thửa số 08, tờ bản đồ số 05, diện tích kê biên là 4.357m2, loại đất lúa để đảm bảo thi hành án.
          Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 0017/21.CTHG ngày 02/7/2021 của Công ty TNHH Thẩm định giá Gia Thành thì giá trị tài sản tài sản kê biên là: 1.149.040.000đ (Một tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng ).
     Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước thông báo cho các Tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An biết để liên hệ ký hợp đồng bán đấu giá tài sản nêu trên.
 Thời gian: Kể từ ngày đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đến hết ngày 30/11/2021.
 Địa chỉ liên lạc: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước, đường Trần Phú, Khu phố 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
 ( Mọi chi tiết liên hệ SĐT: 0934.054.778 – 0985.564.714 ).
Các tin đã đưa ngày: