Sign In

Cục THADS tỉnh Long An Thông báo v/v bán đấu giá tài sản số 07/TB-CTHADS ngày 06/01/2022

06/01/2022

Căn cứ Bản án số: 534/2018/HS-PT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Bản án số: 20/2018/HS-ST ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 57/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Căn cứ quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 03/QĐ.CTHADS ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An.
Căn cứ căn cứ biên bản thỏa thuận về giá tài sản kê biên ngày 21 tháng 12 năm 2021 của các đương sự tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An;
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức bán đấu giá các tài sản sau:
01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 62S1 – 03494. Số máy 5C-64773459, màu sơn đỏ đen đã qua sử dụng, Giấy phép đăng ký xe mô tô số 001511.
(nêu rõ tên và mô tả tình trạng từng loại tài sản)
Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng
(Giá khởi điểm từng loại tài sản)
(Bằng chữ: Năm triệu đồng)
Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2022
Địa điểm bán đấu giá: Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.
Địa chỉ: 266A, tỉnh lộ 827A, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0918 977 898./.
Các tin đã đưa ngày: