Sign In

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa Thông báo BĐGTS lần 4 số 379/TB-CCTHADS ngày 18/5/2022

19/05/2022

Căn cứ các Bản án, quyết định số 74/2020/DSST;  số 75/2020/DSST; số 76/2020/DSST cùng ngày 11/12/2020, Số 32/2021/QĐST-DS ngày 01/10/2021 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 354/QĐ-CCTHADS; Số 355/QĐ-CCTHADS; Số 356/QĐ-CCTHADS cùng ngày 18/01/2021; Số 43/QĐ-CCTHADS ngày 18/10/2021; Số 220/QĐ-CCTHADS ngày 22/2/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh hóa, Long An.
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 07/QĐ-CCTHADS ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, Long An.
Căn cứ Thông báo số: 351/TB-CCTHADS ngày 05/5/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa về việc thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên.
Căn cứ Quyết định số: 05/QĐ-CCTHADS ngày 16/5/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa về việc giảm giá tài sản (lần 03);
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 45 /TB-ĐG ngày 18/5/2022 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Ngô Văn Điếp; bà Nguyễn Thị Nữa; Cùng địa chỉ: ấp 2, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; như sau:
- Đất thổ:
+Thửa đất số 3; tờ bản đồ số 18-2, diện tích 240m2, mục đích sử dụng ONT. Đất tọa lạc tại Tuyến DCVL kênh Bắc Đông, ấp 2, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, Long An do ông Ngô Văn Điếp đứng tên giấy chứng nhận QSDĐ. Theo mảnh trích đo số 52-2021 ngày 28/05/2021 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thạnh Hóa.
- Tài sản trên đất gồm:
+ Nhà ở chính: Diện tích 127,1m2 ( kích thước: 7,75m x 16,4m).
Cấp loại và số tầng: Nhà kiên cố, 01 tầng, cấp 4.
Kết cấu chung: Móng, cột, đà bô tông cốt phép ( BTCT). Vách tường xây gạch tô hai mặt, mặt tường bên trong có ốp gạch men cao 1,6m. Nền lát gạch men. Xà gồ gỗ. Mái lợp tôn sóng vuông tôn Fibro xi măng.
Có (03) ba phòng ngũ:
Phòng ngũ số 01: Diện tích 3,1m x 2,6m = 8,06m2, cửa phòng 0,8m x1,9m = 1,52m2 bằng ván ép.
Phòng ngũ số 02: Diện tích 3,1m x 2,6m = 8,06m2, cửa phòng ngủ có diện tích 0,8m x 1,9m = 1,52m2 bằng ván ép.
Phòng ngủ số 3: Diện tích 2,7m x 2,8m = 7,56m2, cửa phòng ngũ có diện tích 0,8m x 1,9m = 1,52m2 bằng ván ép.
Phòng thờ có diện tích 5,6m x 3,9m = 21,84m2, cửa chính ngang 2,2m x 2m = 4,4m2 bằng sắt gắn kính, cửa bốn cánh.
 Cửa phụ 1,3m x 2,1m = 2,73m2 bằng sắt gắn kính một cánh.
Có 2 cửa sổ 1m x 1,2m = 1,2m2, nhà chính 1 cửa, nhà phụ 1 cửa, cửa sổ bằng nhôm gắn kính.
Cửa phụ phía sau nhà 0,9m x 2,15m = 1,935m2 bằng cây.
+ Các tiện ích khác: Điện kế riêng. Thủy kế riêng.
+ Mặt trước sân láng xi măng: Diện tích 41,34m2 ( kích thước: 7,7m x 5,3m). Nền láng xi măng.
+ Nhà tắm: Diện tích 4m2 (kích thước: 2,5m x 1,6m). Tường xây gạch dài 100cm, tô hai mặt, mặt phía trong lát gạch men cao 160cm, xà gồ gỗ, mái lộp tôn thiết. Nền láng gạch men, có một cách cửa ngang 0,7m x 1,9m bằng nhôm gắn kính.
+ Mái che phía sau nhà: Diện tích 15,50m2( kích thước: 2,5m x 6,2m). Cột gỗ xẽ, xà gồ gỗ, mái lộp tôn thiết nền láng rạch men.
+ Trụ cổng chính: khối lượng 0,672m3 ( kích thước: 0,4m x 0,4m x 2,1m x 2 trụ). Số lượng 02 trụ, Quy cách trụ: 0,4m x 0,4m. Trụ bê tông cốt phép, tô bốn mặt.
+ Trụ cổng phụ: khối lượng 0.159m3 có 02 trụ(Trụ bê tông cốt phép, tô bốn mặt).
+ Cửa cổng: Diện tích 4,693m2 ( kích thước: 0,95m x 2,47m x 2 cánh). Được làm bằng sắt, kết cấu đơn giản.
+ Hàng rào: Diện tích 2,6m2 ( kích thước: 0,5m x 5,2m). Tường xây gạch, tô hai mặt.
Giá khởi điểm tài sản đưa ra bán đấu giá là: 652.741.900 đồng.
(Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm bốn mươi mốt ngàn, chín trăm đồng).
Tiền đặt trước (20%): 130.548.380 đồng ( Một trăm ba mươi triệu, năm trăm bốn mươi tám ngàn, ba trăm tám mươi đồng).
* Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, đóng tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ lễ): từ ngày 20/5/2022 đến 16h00 ngày 27/6/2022. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc tài sản.
- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ lễ, tết): từ ngày 20/5/2022 đến 16h00 ngày 27/6/2022. Địa điểm đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Thời gian đóng tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 27/6/2022 đến 16h00 ngày 29/6/2022.
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 30/6/2022 (vào lúc 09h30 phút).
- Phương thức, hình thức đấu giá:
+ Phương thức trả giá lên.
+ Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp 02 hình thức trong 01 cuộc đấu giá – hính thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp ở giai đoạn 01 khi đăng ký tham gia đấu giá và hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá ở giai đoạn 02, không hạn chế số lần đấu.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên liên hệ và nộp đơn cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong: số 276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0273.3 581. 359 ; Fax: 0272. 3 581. 337. Hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, Long An.
  1. Ghi chú:
- Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả chi phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo đến những người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan được biết./.
Các tin đã đưa ngày: