Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An thông báo về việc bán đầu giá tài sản (lần 5) số 42/TB-THADS ngày 16/01/2023 tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Phan Hùng Mạnh (đã chết)

17/01/2023

Căn cứ Bản án số: 22/2017/DS-ST ngày 19/7/2017; Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số: 52/2018/QĐST- DS ngày 27/8/2018; số: 39/2019/QĐST- DS ngày 29/7/2019; số: 84/2018/QĐST- DS ngày 25/12/2018; số: 14/2020/DS-ST ngày 12/6/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 83/QĐ-CCTHADS ngày 06/10/2017; số: 33/QĐ-CCTHADS ngày 03/10/2017; số: 116/QĐ-CCTHADS, số: 88/QĐ-CCTHADS cùng ngày  03/10/2018; số: 221/QĐ-CCTHADS ngày 05/11/2019; số: 380/QĐ-CCTHADS ngày 17/12/2019 ( chuyển giao quyền từ Quyết định thi hành án số: 1513/QĐ-CCTHADS ngày 05/9/2019); số: 1335/QĐ-CCTHADS ngày 12/8/2020; số: 36/QĐ-CCTHADS ngày 01/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 05/QĐ-CCTHADS ngày 12/12/2019; Quyết định bổ sung quyết định về thi hành án số: 59/QĐ-CCTHADS ngày 08/9/2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An. 
Căn cứ Quyết định số: 06/QĐ-CCTHADS ngày 09/01/2023 về việc giảm giá tài sản (lần 4) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Lần 5) số: 05/2023/TB-BĐGTS ngày 16/01/2023 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: Số 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Phan Hùng Mạnh (đã chết); Người thừa kế quyền và nghĩa vụ: Bà Phạm Thị Kim Chi, nơi đăng ký HKTT: số 59/4 ấp Thanh Quới, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An và ông Phan Mạnh Hùng, địa chỉ: số 294 Quốc lộ 1, Khu phố Phú Nhơn, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An, các tài sản như sau:
1.1. Quyền sử dụng đất: Thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 1-1,  diện tích: 132,8m2 (trong đó diện tích lộ giới là 47,6m2, diện tích chỉ giới xây dựng là 47,6m2 ) loại đất: Đất ở tại đô thị ; tọa lạc tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Do ông Phan Hùng Mạnh đứng tên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 342023, số vào sổ cấp GCN: CH 02463 được UBND thành phố Tân An ký ngày 20/10/2014.
 (Diện tích đo đạc thực tế là 132,8m2 theo Mảnh trích đo địa chính số: 2903-2021 do Công ty TNHH Đo đạc Nhà đất Hưng Phú đo vẽ ngày 01/12/2021 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 30/12/2021).
Có vị trí tiếp giáp:
- Đông giáp: Thửa số: 29             hộ Huỳnh Văn Biết.
- Tây giáp:                                   Quốc lộ 1A.
- Nam giáp: Thửa số: 31              hộ Trần Thị Bé Thanh.
- Bắc giáp: Thửa số: 29               hộ Huỳnh Văn Biết.
1.2.  Tài sản gắn liền với đất (Nhà ở và Công trình xây dựng):
1.2.1. Nhà ở: Nhà cấp 4, có diện tích là: 84,84m2 được cấp Giấy chứng nhận (gồm 01 phòng khách, 02 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh liền kề; hệ thống cửa nhôm lộng kính bao gồm 01 cửa chính, 02 của phòng ngủ và 02 cửa phòng vệ sinh; có đầy đủ hệ thống điện nước riêng). Kết cấu: Móng, cột, đà bê tông cốt thép, tường xây gạch đã tô + ốp gạch men cao 1,5m, trần lợp laphon, mái tôn sóng vuông, nền lác gạch men.
* Kệ bếp: Xây gạch, mặt đá hoa cương, cửa nhôm kính; diện tích: rộng 0,6m – dài 2.6m.
1.2.2. Nhà ở: Nhà cấp 4, có diện tích là: 38,7m2 chưa được cấp Giấy chứng nhận. Kết cấu: Móng, cột, đà bê tông cốt thép, tường xây gạch đã tô + ốp gạch men cao 1,5m, trần lợp laphon, mái tôn sóng vuông, nền lác gạch men. 
1.2.3. Mái che tiền chế: có diện tích là: 13,78m2. Kết cấu: Cột sắt tròn phi 60mm; khung kèo sắt hộp 40x80mm; mái lợp tôn sóng vuông.
1.2.4. Hàng rào: có diện tích là: 10,4m2. Kết cấu: Thép hình; khung sắt hộp; diện tích: rộng 5,2m, cao 2m.
* Giá khởi điểm của tài sản là: 2.958.369.480đ
Bằng chữ: (Hai tỷ chín trăm năm mươi tám triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn bốn trăm tám mươi đồng)
.* Thời gian bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/02/2023
* Địa điểm bán đấu giá: Tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: Số 47 đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại: 0907148393
* Tại khoản 5 Điều 101 Luật THADS quy định: “Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết”.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo bà Phạm Thị Kim Chi, ông Phan Mạnh Hùng và những người được thi hành án biết, có mặt tham dự./.
 
                                                 
  Nơi nhận:                                                                       CHẤP HÀNH VIÊN
- Các đương sự;
- UBND phường 5;
- Viện KSND Thành phố Tân An;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.
                                                                                             Bùi Thị Thanh Lam
 
 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: