Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo bán đấu giá tài sản số 457/TB-THADS ngày 03/3/3023_vụ Nguyễn Văn Tèo + Châu Thị Phượng

03/03/2023

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản

Căn cứ Bản án số 60/2022/DS-ST, ngày 25/7/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 21/QĐ-CCTHADS, ngày 03/10/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 03/QĐ-CCTHADS, ngày 19/12/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 05/01/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ căn Biên bản về việc thỏa thuận giá tài sản kê biên ngày 15/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ căn Biên bản về việc thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá ngày 15/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ căn Biên bản về việc thỏa thuận giá tài sản kê biên ngày 23/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ căn Biên bản về việc thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá ngày 23/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 09/2023/TB-BĐGTS, ngày 01/3/2023 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Tèo – sinh năm: 1976 và bà Châu Thị Phượng – sinh năm: 1978, địa chỉ: ấp Vườn Cò, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An các tài sản sau:
1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:
1.1. Tài sản bán đấu giá: Tài sản đấu giá là tài sản kê biên của ông Nguyễn Văn Tèo – sinh năm: 1976 và bà Châu Thị Phượng – sinh năm: 1978, địa chỉ: ấp Vườn Cò, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Tài sản gồm có:
* Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa đất số 1095, tờ bản đồ số 4, diện tích: 275,2m2, loại đất: ONT; tọa lạc tại ấp Vườn Cò, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tên người sử dụng, quản lý đất: Nguyễn Văn Tèo (Theo mảnh trích đo địa chính số 178- 2022 do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Thủ Thừa ký ngày 16/12/2022).
* Tài sản gắn liền với đất gồm có:
- Nhà ở:
+ Kết cấu: Móng, cột đà bê tông cốt thép, vách xây tường, mái lợp ngói, nền lót gạch tàu, không đóng trần, không có toleit, cửa gổ. Nhà được xây dựng đã lâu, hiện ngôi nhà đã xuống cấp.
+ Diện tích: 7,5m x 9,5m = 70,8m2 (chiều rộng mặt sau ngôi nhà là 7,4m).
- Cây trồng: 02 cây dừa (01 cây đang cho trái).
(Theo biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 05/01/2023).
1.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng).
2. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản: Ngày 23/3/2023 và ngày 24/3/2023 (Liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem).
- Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thửa đất.
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 04/4/2023.
- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 120.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng).
5.Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước:
- Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 04/4/2023 đến chậm nhất là 16 giờ 30 ngày 06/4/2023.
- Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:
- Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 04/4/2023.
- Địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An. Địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
7. Hình thức và phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
8. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 07/4/2023.
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên và muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An - số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0907148393.
Ghi chú: Tài sản đấu giá là tải sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo để người phải thi hành án, người được thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết việc bán đấu giá tài sản nêu trên./.
Các tin đã đưa ngày: