Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản số 454/TB-THADS ngày 02.3.2023 vụ Lê Minh Đức + Bùi Thị Thùy Mai

02/03/2023

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản

Căn cứ Bản án số: 260/2020/DSPT ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1102/QĐ-CCTHADS, số: 1103/QĐ-CCTHADS, số: 1104/QĐ-CCTHADS và số: 1105/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số: 02/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa,
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: Vc 125/22/BĐS-LAHA ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư và thẩm định giá LAHA,
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 10/2023/TB-BĐGTS ngày 01 tháng 03 năm 2023 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Lê Minh Đức, sinh năm: 1972 và bà Bùi Thị Thùy Mai, sinh năm: 1971, địa chỉ: 10/199A Khu phố 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, gồm các tài sản sau:
1. Quyền sử dụng đất thửa 152, 199, tờ bản đồ 8, diện tích 70,4m2 tọa lạc tại Khu phố 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do bà Bùi Thị Thùy Mai đứng tên Giấy chứng nhận QSDĐ số AH 187143 cấp ngày 20/11/2006 và Giấy CNQSDĐ QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 146800 cấp ngày 09/01/2012
2. Tài sản, công trình xây dựng trên đất:
- Căn nhà ở cấp 4 (nhà chính), nhà  phụ (nhà vệ sinh + sàn nước), sân trước
Giá khởi điểm: 1.190.973.000đ (Một tỷ một trăm chín mươi triệu chín trăm bảy mươi ba ngàn đồng)
Thời gian xem tài sản: ngày 23/03/2023 và ngày 24/03/2023
Thời gian bán hồ sơ: từ ngày niêm yết đến ngày 04/04/2023
Thời gian đóng tiền đặt trước: từ ngày 04/04/2023 đến ngày 06/04/2023
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: từ ngày niêm yết đến ngày 04/04/2023
Thời gian bán đấu giá: lúc 08 giờ 30 ngày 07 tháng 04 năm 2023
Địa điểm bán đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: Số 47 Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: Số 47 Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0907148393.
Các tin đã đưa ngày: