Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An Thông báo bán đấu giá tài sản số: 260/TB-CCTHADS ngày 21/3/2023

22/03/2023

 
 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN
Mẫu số: D20 -THADS                                                                                                                    (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP                                                                                                                        ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 260/TB-CCTHADS Tân An, ngày 21 tháng 3 năm 2023
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
                                                                                   
Căn cứ Bản án số: 1014/2020/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số: 381/2020/QĐ-SCBSBA ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 384/QĐ-CCTHADS ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 737/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 01/QĐ.CCTHADS ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA;
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã kê biên của ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy, sinh năm 1976, địa chỉ: số 10 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số: 36/TB-ĐG ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo:
Tài sản đã kê biên đưa ra bán đấu giá gồm:
1. Quyền sử dụng đất thửa số 82, tờ bản đồ số 2-20a, loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại số 538 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An có diện tích là 1.258,6m2 (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 461207 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 30/9/2016 cho ông Phạm Công Dũng, đã đăng ký biến động cho ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy có diện tích là 1.213m2). Vị trí thửa đất theo mảnh trích đo.
2. Tài sản trên đất:
2.1. Nhà ở 1: diện tích là 135,1m2. Nhà có kết cấu: nhà cấp 4, đà bê tông cốt thép, gạch nền ceramic, tường xây gạch tô hai mặt, cửa gỗ tạp và cửa nhôm có lộng kính, nhà không có mái che, không có đỡ mái. Nhà không có hệ thống điện nước. Nhà có 01 đồng hồ điện, 02 hộp MCB (không có điện nên không hiển thị chỉ số). Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 461207 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 30/9/2016 cho ông Phạm Công Dũng, đã đăng ký biến động cho ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy có diện tích là 75,44m2.
2.2. Nhà ở 2: diện tích là 71,4m2. Nhà có kết cấu: nhà cấp 4, đà bê tông cốt thép, gạch nền ceramic, tường xây gạch tô hai mặt, mặt tường bên trong có dán gạch ceramic cao 1,5m, mái lợp tôn, đỡ mái bằng gỗ tạp và thép, la phông nhựa và xốp đã hư hỏng hoàn toàn (không có la phông), cửa gỗ có lộng kính và khung thép có lộng kính. Nhà không có hệ thống điện nước. Nhà có nhà vệ sinh bên trong (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 461207 được sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 30/9/2016 cho ông Phạm Công Dũng, đã đăng ký biến động cho ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy có diện tích là 56,12m2). Nhà vệ sinh không có thiết bị vệ sinh.
2.3. Nhà phụ 1: gắn liền với nhà ở 2, diện tích là 33,7m2. Nhà có kết cấu: gạch nền ceramic, tường xây gạch tô hai mặt (không có vách gỗ), không có la phông, không có mái, không có cửa chính, cửa sổ bằng gỗ tạp. Nhà không có hệ thống điện nước.
2.4. Nhà phụ 2: diện tích 44,6m2. Nhà có kết cấu: gạch nền ceramic, vách tường xây gạch tô hai mặt, đà bê tông cốt thép, không có mái, không có đỡ mái, không có cửa chính, cửa sổ bằng gỗ tạp, không có cầu thang. Nhà không có hệ thống điện nước.
2.5. Nhà tiền chế 1 và nhà tiền chế 2: không còn (đã tháo dỡ hoàn toàn).
2.6. Công trình phụ  trên đất:
- Nhà vệ sinh: diện tích 10,5m2. Nhà có kết cấu: tường xây gạch có tô hai mặt cao 1,75m, không có mái che, không có đỡ mái, vách ngăn bằng khung thép, không có cửa, nền gạch tàu, không có thiết bị vệ sinh.
- Ao nhân tạo: diện tích: 185m2, quanh ao có trụ xi măng 15cm x 15cm x 50cm.
- Cổng chính: dạng cửa cuốn. Kết cấu: khung sắt cửa cuốn diện tích 6,7m x 4m bằng tôn, có mô tơ điện điều khiển (hiện không có kết nối điện).
- Hồ chứa nước: hình trụ tròn bằng xi măng gồm 02 cái kích thước 1,2m x 3,2m; 01 cái kích thước 1,2m x 1,3m (hồ chứa nước có nấp đậy bằng xi măng).
- Cây trồng trên đất:
+ 01 cây dừa loại A.
+ 02 cây xoài loại A.
+ 01 cây nhãn loại A.
+ 02 cây sứ loại A.
+ 01 cây chùm ruột loại A.
+ 03 cây sa kê loại A.
+ 03 cây mận loại A.
+ 03 cây cao kiểng đường kính 20cm loại A; 03 cây cao bụng loại D; 01 cây cao (loại ăn trầu) loại A.
+ 01 cây ngọc lan loại A.
+ 01 cây hoàng hậu loại A.
Một số cây tạp không có giá trị nên thống nhất không kê biên.
 - Sân:
+ Sân xi măng: diện tích 260m2.
+ Sân gạch tàu: diện tích 149,21m2 (đã bong tróc và hư hỏng nhiều chỗ).
Theo Mảnh trích đo địa chính số 2945.2021 ngày 19/5/2021 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tân An duyệt ngày 24/12/2021 và Mảnh trích đo địa chính số 2021 ngày 19/5/2021 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ.
Theo Mảnh trích đo địa chính số 2023 ngày 15/02/2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ.
Giá khởi điểm bán tài sản là: 14.030.454.489đ (Mười bốn tỷ, không trăm ba mươi triệu, bốn trăm năm mươi bốn nghìn, bốn trăm tám mươi chín đồng).
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 21/3/2023 đến ngày 16 giờ 00 phút 25/4/2023. Địa chỉ xem tài sản: Tại nơi thửa đất (Quyền sử dụng đất thửa số 82, tờ bản đồ số 2-20a, loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại số 538 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 21/3/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/4/2023. Địa điểm đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 25/4/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/4/2023.
Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/4/2023.
          Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Đại diện theo ủy quyền là ông Võ Viễn Thạch và bà Lê Thị Thanh Tuyền), ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy được biết.
 
                                                                          CHẤP HÀNH VIÊN
  Nơi nhận:
- Các đương sự;
- UBND phường 4;
- Viện KSND thành phố Tân An;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.                                                           Đặng Thị Ngọc Hưởng
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: