Sign In

Chi cục THADS huyện Châu Thành, Long An đăng Thông báo số 712/TB-THADS ngày 21/8/2023 về việc bán đấu giá tài sản vụ ông Trần Quốc Bảo và bà Ngô Thanh Lan

21/08/2023

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo tài sản được tổ chức bán đấu giá cụ thể như sau:
1. Tài sản được tổ chức đấu giá:
- Thửa đất số 136, tờ bản đồ số 17, có diện tích đo đạc thực tế là 782 m2, loại đất lúa, do ông Trần Quốc Bảo đứng tên chủ sử dụng đất (theo mảnh trích đo địa chính số 02-2023 do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Châu Thành duyệt ngày 28/02/2023), thửa đất có vị trí tiếp giáp như sau:
+ Đông giáp: thửa 131;
+ Tây giáp: đường giao thông;
+ Nam giáp: đường giao thông;
+ Bắc giáp: thửa 131.
- Cây trồng trên đất:
+ 115 gốc thanh long ruột đỏ loại D;
+ 04 gốc thanh long ruột đỏ loại E.
Tài sản trên tọa lạc tại xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
2. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản ngày 12/9/2023 và ngày 13/9/2023 (liên hệ trước để được hướng dẫn đi xem), địa điểm: tại vị trí thửa đất.
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 26/9/2023;
- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ:
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 271.569.000 đồng (Hai trăm bảy mươi mốt triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn đồng).
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 40.735.000 đồng (Bốn mươi triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng).
- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/hồ sơ.
5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 26/9/2023, tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
+ Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản phải đến đúng thời gian, địa điểm đăng ký để mua hồ sơ đấu giá, điền các thông tin vào giấy đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Hồ sơ đấu giá gồm có: Giấy đăng ký tham gia đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá và phiếu thông tin về tài khoản để người đăng ký nộp tiền đặt trước).
+ Người đăng ký tham gia đấu giá nộp các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký đấu giá như: Căn cước công dân (02 bản photocopy và kèm theo bản chính để đối chiếu) và Giấy xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (bản chính).
6. Thời gian và hình thức nhận tiền đặt trước:
- Thời gian nhận tiền đặt trước: từ ngày 26/9/2023 đến chậm nhất lúc 16 giờ 30 phút ngày 28/9/2023;
- Hình thức nhận tiền đặt trước: Người đăng ký đấu giá trực tiếp nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An.
7. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/9/2023.
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại liên hệ: 0907 148 393.
8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên..
9. Thông tin về việc đấu giá:
- Đối với người đăng ký tham gia đấu giá:
+ Trong thời gian tổ chức việc đấu giá, nếu người có tài sản đấu giá (Chấp hành viên – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An) có văn bản yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật thì bên tổ chức đấu giá (Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An) hoàn trả lại khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) cho người đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.
- Đối với người phải thi hành án:
+ Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá;
+ Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.
- Đối với người mua được tài sản đấu giá:
+ Người mua được tài sản đấu giá liên hệ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
+ Người mua được tài sản đấu giá ứng trước tiền để nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền sử dụng đất; tiền nợ thuế sử dụng đất (nếu có) sau đó Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An sẽ thanh toán lại các khoản tiền thuế này.
+ Người mua được tài sản đấu giá nộp thuế, phí, lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất, các khoản chi phí khác có liên quan khi làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
          - Đối với người không trúng đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An trả lại khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) cho người không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên và muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Long An, địa chỉ: số 47 đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0907 148 393.
Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời dự đấu giá tài sản.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo đến các đương sự, các cá nhân, tổ chức có liên quan biết và thực hiện theo luật định./.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: