Sign In

THÔNG BÁO số: 578/TB-CCTHADS ngày 24/8/2023 Về tổ chức bán đấu giá vụ Lộc Ngọc chi cục THADS huyện Thạnh Hóa (chv Vinh)

25/08/2023

Căn cứ Điều 101 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
         Căn cứ Bản án số:11/2022/QĐST-DS ngày 09/05/2022;Bản án số:20/2022/QĐST-DS ngày 20/06/2022;Bản án số:09/2022/QĐST-DS ngày 29/08/2022;Bản án số:19/2022/QĐST-DS ngày 10/06/202;Bản án số:13/2023/ DS -PT ngày 11/01/2023 cùng của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa;
        Căn cứ Quyết định thi hành án số:365/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 05 năm 202;Quyết định thi hành án số:550/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 07 năm 2022;;Quyết định thi hành án số:708/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 9 năm 2022;Quyết định thi hành án số:554/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 7 năm 2022;Quyết định thi hành án số:279/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 2 năm 2023;Quyết định thi hành án số:277/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 2 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa ;Quyết định cưỡng chế thi hành án số:09/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng  5 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;Quyết định giảm giá lần 3 số:12;13;14;15/QĐ-CCTHADS ngày 10/08/2023 của Chấp hành viênChi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa;
        Căn cứ thông báo bán đấu giá số:162;163;164;165/TB-ĐG cùng ngày 23 tháng 08 năm 2023 của Công ty hợp danh Tiên Phong.
        Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho:
       - Người phải thi hành: Ông Nguyễn Phước Lộc và bà Huỳnh Thị Cẩm Ngọc, cùng địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.    
        - Người được thi hành án: ông Hoàng Trọng Huấn và bà Phùng Thị Thiên Trúc, cùng địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Bà Nguyễn Thị Thường, địa chỉ: ấp Nước Trong, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.Bà Nguyễn Thị Trúc, địa chỉ: ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.Ông Trần Quốc Thanh, địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Bà Phan Thị Minh Thuy, địa chỉ: khu phố 3 Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
       - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Mộc Hóa.Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và
 
 
phát triển (BIDV) huyện Cần Đước, tỉnh Long An biết Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên đối với tài sản của ông Nguyễn Phước Lộc và bà Huỳnh Thị Cẩm Ngọc gồm:
           1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất: Thửa đất số: 94, diện tích 100 m2 , loại đất ODT, tờ bản đồ số 05; tọa lạc tại Cụm dân cư vượt lũ khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
        - Công trình xây dựng trên đất: Nhà chính cấp 4: kết cấu móng cột đà BTCT, tường xây gạch tô hai mặt, mặt trong phun sơn giả đá công nghệ cao, mái BTCT, nền lát gạch men. Trong đó có 01 phòng ngủ diện tích 12,07m2, có 01 cửa phòng,… cửa chính diện tích 8,41m2, cửa kính cường lực 02 cánh, phần bên ngoài cửa cuốn, nhà gồm 01 phòng khách diện tích 60,48m2 , một bếp ăn 15,3m2, 01 nhà vệ sinh diện tích 4,03m2,…Công trình phụ: 01 mái che tiền chế phía trước nhà có  diện tích 15m2, xà gồ thép, mái lợp tole sóng vuông,…. một mái tum trên sân thượng có diện tích 11,4m2, tường xây gạch tô 02 mặt, mặt trong phun sơn giả đá công nghệ cao, xà gồ thép, mái lợp tole sóng vuông, cửa có diện tích 4,2m2 khung nhôm ốp kính, cầu thang BTCT, lát gạch men, tay vịn cầu thang bằng gỗ căm xe,…Hệ thống điện: đường điện âm tường đã qua sử dụng tại thời điểm kê biên vẫn sử dụng bình thường.Hệ thống nước: đường nước âm đã qua sử dụng, tại thời điểm kê biên hệ thống nước vẫn hoạt động bình thường.
      - Giá tài sản giảm lần 3 đưa ra bán đấu giá: 3.000.812.500 đồng (Ba tỷ, không triệu, tám trăm mười hai ngàn, năm trăm đồng).Tiền đặt trước (20%): 600.162.500 đồng (Sáu trăm triệu, một trăm sáu mươi hai ngàn, năm trăm đồng).Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
      - Thời gian xem tài sản, nhận đăng ký, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ trong tuần, nghỉ lễ tết): Từ ngày 25/08/2023 đến 17h00 ngày 02/10/2023. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc tài sản.Thời gian đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá (trừ ngày nghỉ trong tuần, nghỉ lễ tết): Từ ngày 25/08/2023 đến 17h00 ngày 02/10/2023. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.Thời gian
 
 
 
 
 
nộp tiền đặt trước: từ ngày  02/10/2023 đến 16h00 ngày 04/10/2023. Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 05/10/2023 ( vào lúc 09h15).
         2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất:Thửa đất số 790, diện tích 341 m2 , loại đất BHK. Thửa đất số 17, diện tích 337 m2 , loại đất BHK, cùng tờ bản đồ số 03, tọa lạc tại khu phố 4, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
       - Giá tài sản giảm lần 3 đưa ra bán đấu giá: 1.453.250.625 đồng (Một tỷ, bốn trăm năm mươi ba triệu, hai trăm năm mươi ngàn, sáu trăm hai mươi lăm đồng). Tiền đặt trước (20%): 290.650.125 đồng (Hai trăm chín mươi triệu, sáu trăm năm mươi ngàn, một trăm hai mươi lăm đồng).Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
      - Thời gian xem tài sản, nhận đăng ký, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ trong tuần, nghỉ lễ tết): Từ ngày 25/08/2023 đến 17h00 ngày 02/10/2023.
Địa chỉ: tại nơi tọa lạc tài sản.Thời gian đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá (trừ ngày nghỉ trong tuần, nghỉ lễ tết): Từ ngày 25/08/2023 đến 17h00 ngày 02/10/2023. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.Thời gian
nộp tiền đặt trước: từ ngày 02/10/2023 đến 16h00 ngày 04/10/2023. Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 05/10/2023 ( vào lúc 10h30).
 3. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất:Thửa đất số 431, diện tích 1.043 m2 , loại đất ONT, tờ bản đồ số 09; tọa lạc tại ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
- Giá tài sản giảm lần 3 đưa ra bán đấu giá: 3.755.816.925 đồng (Ba tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm mười sáu ngàn, chín trăm hai mươi lăm đồng). Tiền đặt trước (20%): 751.163.385đồng (Bảy trăm năm mươi mốt triệu, một trăm sáu mươi ba ngàn,ba trăm tám mươi lăm đồng).Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
      - Thời gian xem tài sản, nhận đăng ký, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ trong tuần, nghỉ lễ tết): Từ ngày 25/08/2023 đến 17h00 ngày 02/10/2023.
 
 
 
Địa chỉ: tại nơi tọa lạc tài sản.Thời gian đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá (trừ ngày nghỉ trong tuần, nghỉ lễ tết): Từ ngày 25/08/2023 đến 17h00 ngày 02/10/2023. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.Thời gian
nộp tiền đặt trước: từ ngày  02/10/2023 đến 16h00 ngày 04/10/2023. Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 05/10/2023 ( vào lúc 08h30 phút).
      4. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất:Thửa đất số 73, diện tích 7.702 m2 , loại đất LUC, tờ bản đồ số 01;Thửa đất số 74, diện tích 20.025 m2 , loại đất LUC, tờ bản đồ số 01; tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
      - Giá tài sản giảm lần 3 đưa ra bán đấu giá: 2.852.692.395 đồng (Hai tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi hai ngàn, ba trăm chín mươi lăm đồng).Tiền đặt trước (20%): 570.538.479 (Năm trăm bảy mươi triệu, năm trăm ba mươi tám ngàn,bốn trăm bảy mươi chín đồng).Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
     - Thời gian xem tài sản, nhận đăng ký, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ trong tuần, nghỉ lễ tết): Từ ngày 25/08/2023 đến 17h00 ngày 02/10/2023.
Địa chỉ: tại nơi tọa lạc tài sản.Thời gian đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá (trừ ngày nghỉ trong tuần, nghỉ lễ tết): Từ ngày 25/08/2023 đến 17h00 ngày 02/10/2023. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.Thời gian
nộp tiền đặt trước: từ ngày  02/10/2023 đến 16h00 ngày 04/10/2023. Tổ chức cuộc đấu giá: ngày 05/10/2023 ( vào lúc 10h00).
      - Trước thời hạn bán đấu giá 01(một) ngày làm việc, người phải thi hành án là ông Nguyễn Phước Lộc và bà Huỳnh Thị Cẩm Ngọc có quyền nhận lại tài sản trên. Nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản,
 
 
 
 
 
mức phí tổn do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An điện thoại: 0723 857156 .
           Vậy, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo để cho người phải thi hành, người được thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: