Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng Thông báo bán đấu giá tài sản số 355/TB-CCTHADS ngày 19/9/2023

20/09/2023

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản

Căn cứ Quyết đinh thi hành án theo yêu cầu  số 163/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng;

Căn cứ Quyết đinh thi hành án theo yêu cầu số 228/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 05/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Tân Hưng và Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS  ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng;
Căn cứ Biên bản thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng  ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Quyền sử dụng đất diện tích 224m2, thuộc thửa số 1066, tờ bản đồ số 4, mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn, tọa lạc tại xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và tài sản gắn liền với đất ở (gồm: Nhà ở cấp 4, nhà kho, công trình phụ).
Giá khởi điểm là 985.566.000 đồng (Chín trăm tám mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).
Tiền đặt trước: 147.835.000. đồng (Một trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi lăm nghìn đồng)
Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ
Thời gian phát hồ sơ và nhận đăng ký: Từ ngày 19/9/2023 đến 16 giờ 00 ngày 30/10/2023.
Thời gian xem tài sản (tại nơi tài sản tọa lạc): Từ ngày 19/9/2023 đến 16 giờ 00 ngày 30/10/2023.
Thời gian nhận tiền đặt trước: từ ngày 30/10/2023 đến 11 giờ 30 phút ngày 01/11/2023.
 Thời gian đấu giá: Ngày 02/11/2023 (Dự kiến vào lúc 10 giờ 00) tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam.
Địa điểm bán hồ sơ , nhận đăng ký tham gia, nhận tiền đặt trước và tổ chức đấu giá: Số H-06, Đường số 1, Khu dân cư – Khu hành chính tỉnh, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An. ĐT: (0272) 3570 568.
Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
(Chi tiết kèm theo Thông báo bán đấu giá tài sản số 85/TBĐG.MNAS ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam)./.   
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: