Sign In

Chi cục Thi hánh án dân sự huyện Tân Thạnh Thông báo bán đấu giá tài sản số 729/TB-CCTHADS ngày 20/9/2023 vụ ông Đặng Văn Phúc và bà Bùi Thị Đợi

21/09/2023

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09/HĐĐG-MNAS ngày 30/8/2023 giữa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh và Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân miền Nam.
Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân miền Nam tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:
1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh.
Địa chỉ: số 05, đường 2/9, KP1, TT- Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh Nghiệp Đấu Giá Tư Nhân Miền Nam
Trụ sở chính: số H-06, Đường Số 1, Khu dân cư - Khu hành chính tỉnh, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272 3 570 568.
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An của ông Đặng Văn Phúc và bà Bùi Thị Đợi.
4. Nguồn gốc tài sản: Tài sản được kê biên đưa ra bán đấu giá để đảm bảo thi hành án.
5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá của tài sản:
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 768.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng).
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí ( nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.
- Tiền đặt trước (15%): 115.200.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu, hai trăm ngàn đồng).
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
7. Thời gian, địa điểm xem tài sản
- Thời gian: từ 08 giờ 00 phút ngày 30/8/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2023 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Tại nơi tài sản tọa lạc
8. Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tài sản
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký: từ 08 giờ 00 phút ngày 30/8/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2023 (trong giờ hành chính).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 10/10/2023, ngày 11/10/2023 và ngày 12/10/2023 (trong giờ hành chính).
Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Doanh Nghiệp Đấu Giá Tư Nhân Miền Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 11 giờ 30 phút ngày 12/10/2023.
- Thời gian tổ chức đấu giá vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 13/10/2023.
9. Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và tổ chức đấu giá tài sản
Doanh Nghiệp Đấu Giá Tư Nhân Miền Nam
Trụ sở chính: số H-06, Đường Số 1, Khu dân cư - Khu hành chính tỉnh, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272 3 570 568.
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại Doanh Nghiệp Đấu Giá Tư Nhân Miền Nam theo địa chỉ trên.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: