Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành thông báo số 898/TB-CCTHADS ngày 898/TB-CCTHADS ngày 26.10.2023 về việc bán đấu giá tài sản vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu (lần 2)

27/10/2023

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An thông báo đến bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, địa chỉ: Số 201/8 ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, bà Trần Thị Thu Hồng, địa chỉ:492/8 ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
 1/ Quyền sử dụng đất:
 - Thửa đất số 701, tờ bản đồ số 12, có diện tích đo đạc thực tế là 605,7 m2, loại đất lúa. (do bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Có tứ cận như sau :
+ Đông giáp: thửa số 319.
+ Tây giáp: thửa số 318.
+ Nam giáp: thửa số 3002.
+ Bắc giáp: thửa số 253.
2/  Tài sản gắn liền với đất:
- Nhà bán kiên cố.
- Nhà tạm.
- Hồ nước.
- Nhà tắm.
Tất cả tài sản trên tọa lạc tại ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.  

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: