Sign In

THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản số 94/TB-CCTHADS ngày 14/11/2023 của Chi cục THADS thị xã KIến Tường vụ Lê Thanh Điền - Phan Ngọc Phượng

16/11/2023

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
         
         Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;            
  Căn cứ Bản án, Quyết định số: 21/2021/QĐST- DS ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường và Bản án, Quyết định số: 137/2022/DS-PT ngày 09 tháng 06 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
 Căn cứ Quyết định thi hành án số 31/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 10 năm 2021, Quyết định thi hành án số 348/QĐ-CCTHADS ngày 19 tháng 07 năm 2022, Quyết định thi hành án số 326/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 04 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường;
 Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 04/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 02 năm 2022 và Quyết định cưỡng chế thi hành án số 16/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số VC60/23/BĐS-LAHA ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Đầu Tư và Thẩm định giá LAHA;
          Căn cứ Thông Báo Bán Đấu giá tài sản số 267, 268/TB-ĐG ngày 08/11/2023 của Công Ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong;
          Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản sau:
  1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An (SĐT liên lạc: 0272.3581.359).
          b.Tên tài sản:
  Tài sản 1:
 -  Quyền sử dụng đất:
   + Thửa đất số 1538 (cũ) 53(mới), diện tích 145,6m2, tờ bản đồ số 07(cũ) 10(mới), loại đất ở đô thị, tọa lạc tại Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 494134, cấp ngày 13 tháng 05 năm 2016, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 00855 do ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng đứng tên quyền sử dụng;
        Tài sản gắn liền với đất gồm:
 + Căn nhà vách tường, mái tole xây dựng trên thửa đất số 1538, tọa lạc tại Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
  Tài sản 2:
- Quyền sử dụng đất:
 + Thửa đất số 454, diện tích 112m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 052733, cấp ngày 07 tháng 08 năm 2017, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 02222 do ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng đứng tên quyền sử dụng;
+ Thửa đất số 455, diện tích 56m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 049123, cấp ngày 21 tháng 01 năm 2016, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 00583 do ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng đứng tên quyền sử dụng.
Tài sản gắn liền với đất gồm:
 + 01 căn nhà tạm, kết cấu cột cây tạp, mái tole, vách tole một phần, hàng rào lưới B40, các thiết bị điện, nước và đất san lắp mặt bằng độ cao khoảng 0,5m, diện tích hết thửa đất xây dựng trên thửa đất số 454, tọa lạc tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 14/11/2023 đến 17h00 ngày 04/12/2023 (trừ thứ bảy và chủ nhật).
  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/11/2023 đến 17h00 ngày 04/12/2023. Địa điểm đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. (nhận đăng ký trong giờ hành chính trừ thứ bảy và chủ nhật).
đ. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:
Tài sản 1:
     - Quyền sử dụng đất:
    + Thửa đất số 1538 (cũ) 53(mới), diện tích 145,6m2, tờ bản đồ số 07(cũ) 10(mới), loại đất ở đô thị, tọa lạc tại Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 494134, cấp ngày 13 tháng 05 năm 2016, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 00855 do ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng đứng tên quyền sử dụng;
      Tài sản gắn liền với đất gồm:
      + Căn nhà vách tường, mái tole xây dựng trên thửa đất số 1538, tọa lạc tại Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
      - Tài sản 1 giá khởi điểm: 3.075.850.265 đồng (Ba tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm năm mươi ngàn hai trăm sáu mươi lăm đồng).
  Tài sản 2:
- Quyền sử dụng đất:
 + Thửa đất số 454, diện tích 112m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận
  quyền sử dụng đất số CI 052733, cấp ngày 07 tháng 08 năm 2017, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 02222 do ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng đứng tên quyền sử dụng;
+ Thửa đất số 455, diện tích 56m2, tờ bản đồ số 10, loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 049123, cấp ngày 21 tháng 01 năm 2016, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 00583 do ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng đứng tên quyền sử dụng.
Tài sản gắn liền với đất gồm:
 + 01 căn nhà tạm, kết cấu cột cây tạp, mái tole, vách tole một phần, hàng rào lưới B40, các thiết bị điện, nước và đất san lắp mặt bằng độ cao khoảng 0,5m, diện tích hết thửa đất xây dựng trên thửa đất số 454, tọa lạc tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
- Tài sản 2
 + Giá khởi điểm Quyền sử dụng đất: 1.381.075.920 đồng (Một tỷ ba trăm tám mươi mốt triệu không trăm bảy mươi lăm ngàn chín trăm hai mươi đồng).
Tài sản gắn liền với đất gồm:
 + 01 căn nhà tạm, kết cấu cột cây tạp, mái tole, vách tole một phần, hàng rào lưới B40, các thiết bị điện, nước và đất san lắp mặt bằng độ cao khoảng 0,5m, diện tích hết thửa đất xây dựng trên thửa đất số 454, tọa lạc tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;
Giá khởi điểm tài sản trên đất 2 là: 94.762.500 đồng (Chín mươi bốn triệu bảy trăm sáu mươi hai ngàn năm trăm đồng).
* Tổng giá trị gồm quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là: 1.475.838.420 đồng (Một tỷ bốn trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm ba mươi tám ngàn bốn trăm hai mươi đồng).
       e. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ bán đấu giá:  500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ 04/12/2023 đến 16h00 ngày 06/12/2023.
g. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
(Theo Thông Báo Bán Đấu giá tài sản số 267, 268/TB-ĐG ngày 10/11/2023 của Công Ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong).
h. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Thời gian bán đấu giá tài sản 1: Lúc 08 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm 2023.     
 
- Thời gian bán đấu giá tài sản 2: Lúc 09 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm 2023.
i. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Phương thức trả giá lên;
- Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. (SĐT liên lạc: 0272.3581.359).  
Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, ông Chương Xe, ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ các khoản tiền thi hành án và các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản.
 Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án ông Chương Xe, ông Lê Thanh Điền và bà Phan Ngọc Phượng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết.
                                                            
  Nơi nhận:                                                                               CHẤP HÀNH VIÊN
- Đương sự;
-Viện KSND thị xã;
-Cổng thông tin điện tử Cục THADS tỉnh;
- Lưu: VT, HSTHA                                                                     Đỗ Thị Thanh Trúc
 
 
Các tin đã đưa ngày: