Sign In

Chi cục THADS huyện Cần Giuộc thông báo số 1126/TB-CCTHADS ngày 20/11/2023 về việc bán đấu giá tài sản vụ Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Xuất nhập khẩu Âu Vững II (lần 10)

20/11/2023

* Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
Tôm đông lạnh các loại gồm 27.666 thùng, tổng khối lượng lô hàng là 237.854,46 kg.
Tài sản trên đang được lưu kho bảo quản tại Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam; địa chỉ: Lô A1, Đường số 3, khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An theo Hợp đồng thuê kho và trông giữ hàng hóa thế chấp số 11/2018/HĐDV/PVB-CNCTO ngày 09/7/2018 giữa Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam với Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Xuất nhập khẩu Âu Vững II và Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;
Giá khởi điểm: 19.254.896.000 đồng.
(Bằng chữ: Mười chín tỷ, hai trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm chín mươi sáu nghìn đồng)
 
Các tin đã đưa ngày: