Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc bán đấu giá tài sản vụ Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy

27/11/2023

    Mẫu số: D25-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)                                            
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     
Số: 1228/TB-CCTHADS Tân An, ngày 24 tháng 11 năm 2023  
         
                                 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 

     Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án số: 1014/2020/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số: 381/2020/QĐ-SCBSBA ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 384/QĐ-CCTHADS ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 737/QĐ-CCTHADS ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 01/QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA;
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản (lần 4) số: 06/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số: 307/TB-ĐG ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tài sản bán đấu giá gồm:
- Quyền sử dụng đất thửa số 82, tờ bản đồ số 2-20a, loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại số 538 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An có diện tích là 1.258,6m2 (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 461207 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 30/9/2016 cho ông Phạm Công Dũng, đã đăng ký biến động cho ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy có diện tích là 1.213m2). Vị trí thửa đất theo mảnh trích đo.
- Tài sản trên đất:
+ Nhà ở 1: diện tích là 135,1m2. Nhà có kết cấu: nhà cấp 4, đà bê tông cốt thép, gạch nền ceramic, tường xây gạch tô hai mặt, cửa gỗ tạp và cửa nhôm có lộng kính, nhà không có mái che, không có đỡ mái. Nhà không có hệ thống điện nước. Nhà có 01 đồng hồ điện, 02 hộp MCB (không có điện nên không hiển thị chỉ số). Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 461207 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 30/9/2016 cho ông Phạm Công Dũng, đã đăng ký biến động cho ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy có diện tích là 75,44m2.
+ Nhà ở 2: diện tích là 71,4m2. Nhà có kết cấu: nhà cấp 4, đà bê tông cốt thép, gạch nền ceramic, tường xây gạch tô hai mặt, mặt tường bên trong có dán gạch ceramic cao 1,5m, mái lợp tôn, đỡ mái bằng gỗ tạp và thép, la phông nhựa và xốp đã hư hỏng hoàn toàn (không có la phông), cửa gỗ có lộng kính và khung thép có lộng kính. Nhà không có hệ thống điện nước. Nhà có nhà vệ sinh bên trong (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 461207 được sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 30/9/2016 cho ông Phạm Công Dũng, đã đăng ký biến động cho ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy có diện tích là 56,12m2). Nhà vệ sinh không có thiết bị vệ sinh.
+ Nhà phụ 1: gắn liền với nhà ở 2, diện tích là 33,7m2. Nhà có kết cấu: gạch nền ceramic, tường xây gạch tô hai mặt (không có vách gỗ), không có la phông, không có mái, không có cửa chính, cửa sổ bằng gỗ tạp. Nhà không có hệ thống điện nước.
+ Nhà phụ 2: diện tích 44,6m2. Nhà có kết cấu: gạch nền ceramic, vách tường xây gạch tô hai mặt, đà bê tông cốt thép, không có mái, không có đỡ mái, không có cửa chính, cửa sổ bằng gỗ tạp, không có cầu thang. Nhà không có hệ thống điện nước.
+ Nhà tiền chế 1 và nhà tiền chế 2: không còn (đã tháo dỡ hoàn toàn).
+ Công trình phụ  trên đất:
* Nhà vệ sinh: diện tích 10,5m2. Nhà có kết cấu: tường xây gạch có tô hai mặt cao 1,75m, không có mái che, không có đỡ mái, vách ngăn bằng khung thép, không có cửa, nền gạch tàu, không có thiết bị vệ sinh.
* Ao nhân tạo: diện tích: 185m2, quanh ao có trụ xi măng 15cm x 15cm x 50cm.
* Cổng chính: dạng cửa cuốn. Kết cấu: khung sắt cửa cuốn diện tích 6,7m x 4m bằng tôn, có mô tơ điện điều khiển (hiện không có kết nối điện).
* Hồ chứa nước: hình trụ tròn bằng xi măng gồm 02 cái kích thước 1,2m x 3,2m; 01 cái kích thước 1,2m x 1,3m (hồ chứa nước có nấp đậy bằng xi măng).
+ Cây trồng trên đất:
* 01 cây dừa loại A.
* 02 cây xoài loại A.
* 01 cây nhãn loại A.
* 02 cây sứ loại A.
* 01 cây chùm ruột loại A.
* 03 cây sa kê loại A.
* 03 cây mận loại A.
* 03 cây cao kiểng đường kính 20cm loại A; 03 cây cao bụng loại D; 01 cây cao (loại ăn trầu) loại A.
* 01 cây ngọc lan loại A.
* 01 cây hoàng hậu loại A.
+ Sân:
* Sân xi măng: diện tích 260m2.
* Sân gạch tàu: diện tích 149,21m2 (đã bong tróc và hư hỏng nhiều chỗ).
Theo Mảnh trích đo địa chính số 2945.2021 ngày 19/5/2021 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tân An duyệt ngày 24/12/2021 và Mảnh trích đo địa chính số 2021 ngày 19/5/2021 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ và Theo Mảnh trích đo địa chính số 2023 ngày 15/02/2023 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) từ ngày 27/11/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/01/2024. Địa chỉ xem tài sản: tại nơi tọa lạc thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thời gian bán hồ sơ trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): từ ngày 27/11/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/01/2024. Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 10.580.505.666đ (Mười tỷ, năm trăm tám mươi triệu, năm trăm lẻ năm nghìn, sáu trăm sáu mươi sáu đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)/ hồ sơ.
- Tiền đặt trước là (20%): 2.116.101.133đ (Hai tỷ, một trăm mười sáu triệu, một trăm lẻ một nghìn, một trăm ba mươi ba đồng).
- Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 02/01/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/01/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Nhận đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ): từ ngày 27/11/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/01/2024. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia khi tuân thủ quy định tại Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc bản photo kèm theo bản chính đối chiếu,...; nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định; Tuân thủ theo Quy chế cuộc đấu giá số 307/QC-TP ngày 22/11/2023 do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 05/01/2024 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3581.359.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND phường 4;
   - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Long An;
   - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
Đặng Thị  Ngọc Hưởng
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: