Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng thông báo bán đấu giá tài sản số 182/TB-THADS ngày 10/5/2024

10/05/2024

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
     Căn cứ Quyết định thi hành án số 511/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 489/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An;
          Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 23/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An;
          Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số Vc 82/23/BĐS-LAHA ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư và Thẩm Định Giá LAHA;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 59/TBĐG-MNAS ngày 09 tháng 05 năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
  1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản:
- Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam.
- Địa chỉ: Số H-06 Đường số 1, Khu dân cự - Khu Hành chính tỉnh, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điện thoại: (0272) 3 570 568
          b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng đất thuộc Lô đất số 15, khu B, Khu dân cư dành cho hộ dân kinh doanh có điều kiện thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An ( Thuộc thửa đất số 26, TBĐ số 31 theo mãnh trích đo bản đồ địa chính ngày 04/7/2019 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Hưng đo vẽ):
- Diện tích: 90 m 2 ; Kích thước: 5*18;
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT);
( Quyền sử dụng đất do bà Nguyễn Thị Kim Giã mua trúng đấu giá và chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND huyện Tân Hưng về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Kim Giã).
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 09/5/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/6/2024. Tại thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (nơi có tài sản).
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/5/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/06/2024.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 555.579.000 đồng ( Năm trăm năm mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi chin nghìn đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 83.300.000đồng (tương đương 15% giá khởi điểm).
- Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ ngày 18/06/2024 đến 11 giờ 30 phút ngày 120/06/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian và địa điểm đăng ký: Từ ngày 09/05/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/06/2024. Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam.  Địa chỉ: Số H-06 Đường số 1, Khu dân cự - Khu Hành chính tỉnh, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự. Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ tại Doanh nghiệp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Tiền đặt trước chuyển vào tài khoản doanh nghiệp.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 21/06/2024 (dự kiến lúc 09 giờ 00 phút). Tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Miền Nam.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
          Địa chỉ: Số 05 Tôn Đức Thắng, khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3.861238.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: