Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa TB BĐG TS vụ Nguyễn Thị Thanh Thủy số 317/Tb-CCTHADS ngày 09/5/2024

10/05/2024

Căn cứ  Điều 101 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án số: 07/2020/KDTM-ST ngày 07 tháng 8 năm 2020 của TAND tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 2497/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 35/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 26/QĐ-CCTHADS ngày 24/02/2022 của Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: Vc76/23/BĐS-LAHA ngày 04 tháng 08 năm 2023 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư và thẩm định giá LAHA.
Căn cứ Thông báo số: 276/TB-CCTHADS ngày 25/4/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa. V/v không có người tham giá đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành;
Căn cứ Quyết định giảm giá số: 48/QĐ-CCTHADS ngày 06/5/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số: 154/TB-ĐG ngày 09/5/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo về tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản đấu giá:
* Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc thửa đất số 418, thửa đất số 828, thửa đất số 854, cùng tờ bản đồ số 11; tọa lạc tại ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tài sản của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: “H”02842 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa cấp ngày 08/05/2006 cho bà Mai Thị Bình, cập nhật chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ngày 24/03/2015 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
 
 
 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU497739, số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: “CH”00795 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa cấp ngày 06/08/2014 cho ông Nguyễn Văn Cường, cập nhật chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ngày 10/02/2015 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: “H”03305 do Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa cấp ngày 12/01/2007 cho bà Mai Thị Bình, cập nhật chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ngày 24/03/2015 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa).
*  Đặc điểm của tài sản:
  • Quyền sử dụng đất:
+ Thuộc thửa đất số 418, diện tích 90m2 (diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ: 25m2), đất ONT, tờ bản đồ số 11.
+ Thuộc thửa đất số 828, diện tích 90m2 (diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ: 25m2), đất ONT, tờ bản đồ số 11.
+ Thuộc thửa đất số 854, diện tích 781m2, đất CLN, tờ bản đồ số 11.
  • Công trình xây dựng trên đất thửa đất 418: nhà ở 02 tầng (chỉ kê biên 01 phần nhà 02 tầng được xây dựng trên diện tích 90m2), kết cấu như sau:
+ Nhà ở: diện tích xây dựng 65m2, diện tích sàn 130m2, kết cấu móng, cột dầm sàn bê tông cốt thép, mái lợp tole, la phong tấm prima, tường tô hai mặt, nền lót gạch ceramic, ….
+ Mái che trước: diện tích 25m2, kết cấu mái lợp tole, tường tô hai mặt, nền bê tông, cửa kéo sắt.
  1. Ghi chú:
  • Trên thửa đất số 828 có công trình xây dựng là một phần nhà tiền chế của bà Mai Thị Bình các bên thống nhất không kê biên, bà Mai Thị Bình đồng ý tháo dỡ, di dời khi có người mua tài sản đấu giá thành.
  • Trên thửa đất số 854, có xây dựng 01 nhà kho, 01 nhà chế biên thức ăn, 01 nhà thép tiền chế, 01 hố gas hình trụ, 01 nhà vệ sinh, 01 số cây trồng trên đất đây là tài sản của bà Mai Thị Bình, các bên thống nhất không kê biên, bà Mai Thị Bình đồng ý tháo dỡ, di dời khi có người mua tài sản đấu giá thành.
* Nguồn gốc tài sản:
 Tài sản của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy do Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa kê biên đảm bảo thi hành theo Bản án số 07/2020/KDTM-ST ngày 07/08/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 10/05/2024 đến 17h00 ngày 18/6/2024. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 10/05/2024 đến 17h00 ngày 18/6/2024. địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong- Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
 
 
 
- Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 18/06/2024 đến 11h30 ngày 20/06/2024.
đ) Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.115.105.000 đồng(Hai tỷ, một trăm mười lăm triệu, một trăm lẻ năm nghìn đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng(Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước (20%): 423.021.000 đồng(Bốn trăm hai mươi ba triệu, không trăm hai mươi mốt nghìn đồng).
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được tham gia đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; Kèm theo bản chính để đối chiếu,...nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định.
- Tuân thủ theo quy chế số 154/QC-TP ngày 08/05/2024 do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Lúc 10h00, ngày 21/06/2024. Tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.    
Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.    
                                                                                              
Nơi nhận:
- Trang TTDT Cục THADS tỉnh(đăng tải);
- VKSND huyện;
- UBND xã Đức Hòa Đông ;
- Các đương sự;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
                     Lê Minh Thiện
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: