Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng thông báo bán đấu giá tài sản số 192/TB-THADS ngày 16/5/2024

16/05/2024

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết đinh thi hành án theo yêu cầu  số 163/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết đinh thi hành án theo yêu cầu số 228/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 05/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Tân Hưng và Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS  ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng;
Căn cứ Biên bản thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá tài sản ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng;
Căn cứ Thông báo bán đấu giá tài sản số 61/TBĐG.MNAS ngày  16 tháng 5 năm 2024 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng  thông thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam; Địa chỉ: Số H-06, Đường số 1, Khu dân cư – Khu hành chính tỉnh, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An. ĐT: (0272) 3570 568.
b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất diện tích 224m2, thuộc thửa số 1066, tờ bản đồ số 4, mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn, tọa lạc tại xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và tài sản gắn liền với đất ở (gồm: Nhà ở cấp 4, nhà kho, công trình phụ).
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số phát hành CB 432800, số vào sổ CH01227 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng cấp cho ông Lê Văn Khanh ngày 21/12/2015).
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 16/5/2024 đến 16 giờ 00 ngày 25/6/2024. Tại nơi tài sản tọa lạc xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2024 đến 16 giờ 00 ngày 25/6/2024. Địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam;  Địa chỉ:  Số H-06, Đường số 1, Khu dân cư – Khu hành chính tỉnh, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 809.421.000 đồng (Tám trăm linh chín triệu, bốn trăm hai mươi mốt nghìn đồng)
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
Tiền đặt trước: 121.400.000 đồng (Một trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm nghìn đồng)
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Thời gian phát hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2024 đến 16 giờ 00 ngày 25/6/2024.
Thời gian nhận tiền đặt trước: từ ngày 25/6/2024 đến 11 giờ 30 phút ngày 27/6/2024.
Địa điểm: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam; Địa chỉ: Số H-06, Đường số 1, Khu dân cư – Khu hành chính tỉnh, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự.
 Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Tiền đặt trước chuyển khoản vào tài khoản doanh nghiệp.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Thời gian đấu giá: Ngày 28/6/2024 (dự kiến lúc 09 giờ)
Địa điểm: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam; Địa chỉ: Số H-06, Đường số 1, Khu dân cư – Khu hành chính tỉnh, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam; Địa chỉ: Số H-06, Đường số 1, Khu dân cư – Khu hành chính tỉnh, phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3570 568.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá./.
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: