Sign In

THÔNG BÁO Số: 591/TB-THADS ngày 20 tháng 5 năm 2024 Về việc bán đấu giá tài sản ông Phùng Văn Mức, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Bạc (CHV Huy)

20/05/2024

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ các Bản án, Quyết định số 95/2013/DS-ST ngày 26/7/2013;  số 97/2013/DS-ST ngày 26/7/2013; số 98/2013/DS-ST ngày 26/7/2013; số 160/2013/DS-ST ngày 30/9/2013; số 166/2013/DS-ST ngày 30/9/2013; số 01/2014/DS-ST ngày 03/01/2014; số 83/2014/DS-ST ngày 28/8/2014 và số 154/2013/DS-ST ngày 24/9/2013 của Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 446/QĐ-CCTHA ngày 16/3/2015; số 19/QĐ-CCTHA ngày 01/10/2015; số 20/QĐ-CCTHA ngày 01/10/2015; số 21/QĐ-CCTHA ngày 01/10/2015; số 22/QĐ-CCTHA ngày 01/10/2015; số 131/QĐ-CCTHA ngày 20/10/2015; số 152/QĐ-CCTHA ngày 20/10/2015 và số 349/QĐ-CCTHA ngày 18/12/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) số: 01/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án số: 03/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
 Căn cứ căn cứ kết quả thẩm định giá theo Chứng thư thẩm định giá số: Vc 17/23/BĐS-LAHA ngày 02 tháng 03 năm 2023 của Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu Tư và Thẩm định giá LAHA;
Căn cứ Quyết định về việc giảm giá tài sản (lần 04) số: 25/QĐ-CCTHADS ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số: 165/TB-ĐG ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản vụ ông Phùng Văn Mức, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Bạc, sinh năm 1971, cùng địa chỉ: ấp 5, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An như sau:
          a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
          b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất:
- Thuộc thửa đất số 28, diện tích 240 m2, đất ONT, tờ bản đồ số 9-2;
- Công trình xây dựng trên đất:
+ Nhà chính: diện tích 97,79m2, có kết cấu móng cột đà BTCT, tường xây gạch chưa tô, xà gồ gỗ, mái lợp tole, nền xi măng.
+ Nhà vệ sinh: diện tích 2,8m2, có kết cấu tường xây gạch, nền lát gạch men…
+ Mái che nhà bếp: diện tích 24,6m2, làm bằng cây gỗ tạp, cột gỗ xẻ, mái lợp tole thiếc, nền đất.
+ Mái che trước: diện tích 8,6m2, cột gỗ xẻ, mái lợp tole thiếc, vách thiếc, nền láng xi măng.
+ Cột cổng: 02 cột cổng xây gạch chưa tô…
+ Hệ thống điện, cấp thoát nước: đầy đủ.
Tài sản tọa lạc ấp 5, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (do ông Phùng Văn Mức đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất).
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
- Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 20/05/2024 đến 17h00 ngày 25/06/2024.
Địa điểm xem tài sản: tại nơi tọa lạc thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 20/05/2024 đến 17h00 ngày 25/06/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 609.076.350 đồng. Bằng chữ: (Sáu trăm lẻ chín triệu, không trăm bảy mươi sáu nghìn, ba trăm năm mươi đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
  • Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/hồ sơ.
  • Tiền đặt trước (15%): 91.361.453 đồng (Chín mươi mốt triệu, ba trăm sáu mươi mốt ngàn, bốn trăm năm mươi ba đồng).
  • Thời hạn nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 25/06/2024 đến 11h30 ngày 27/06/2024.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 20/05/2024 đến 17h00 ngày 25/06/2024.
- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong - số 276 quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
- Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được đăng ký tham gia khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật này. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc photo đem theo bản chính để đối chiếu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
- Tuân thủ theo quy chế cuộc đấu giá số 165/QC-TP ngày 16/05/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: ngày 28/06/2024 (lúc 15h00).
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Tp.Tân An, Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.
- Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3581.359.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Người trúng đấu giá tự liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản trúng đấu giá theo quy định.
          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết.
Các tin đã đưa ngày: