Sign In

TB lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 235 của CHV Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa, Long An

05/04/2021

Căn cứ Điều 98 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014;
       Căn cứ Bản án số 13/2013/KDTM-PT ngày 13,14 tháng 6 năm 2013 của Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ;
        Căn cứ Bản án, Quyết định số 02/2013/KDTM-PT ngày 21 tháng 2 năm 2013 của Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ;
      Căn cứ Quyết định thi hành án số 415/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;
       Căn cứ quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số 04/QĐ.THA ngày 25/5/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
       Căn cứ biên bản kê biên tài sản ngày 12/6/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa.
       Tài sản kê biên:
       + Thửa đất số 728, tờ bản đồ số 5a, diện tích 147 m2, loại đất RSX.
       + Thửa đất số 407, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.400 m2, loại đất RSX.
       + Thửa đất số 415, tờ bản đồ số 5a, diện tích 772 m2, loại đất RSX.
        + Thửa đất số 422, tờ bản đồ số 5a, diện tích 249 m2, loại đất ODT. Các thửa đất trên đều tọa lạc tại khu phố 1, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 739612, BX 739613, BX 739614, BX 739615  được UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An Cấp ngày 09/12/2014. Giấy chứng nhận QSDĐ do bà Nguyễn Thị Huyền Thanh đứng tên quyền sử dụng. Công trình xây dựng trên đất gồm đài nước kết cấu làm bằng cột bê tông cốt thép đứng cao 6m, chiều ngang 2,5m, sàn bê tông cốt thép 2,5m x2,5m x 0,01m = 0,05m3. Tổng giá trị quyền sử dụng đất, công trình và cây trông trên đất. Để tiến hành thỏa thuận giá, chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên.
           Nay Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho ông Danh Lộc, bà Nguyễn Thị Huyền Thanh, Công ty TNHH Lương Thực- Thực phẩm Long An và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được thông báo (hoặc niêm yết) phải có nghĩa vụ liên hệ với Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa, để thỏa thuận giá hoặc chọn tổ chức thẩm định giá theo quy định.
Nếu hết thời gian trên mà ông Danh Lộc, bà Nguyễn Thị Huyền Thanh, Công ty TNHH Lương Thực- Thực phẩm Long An và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa để giải quyết việc thỏa thuận giá hoặc chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên thì Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, sẽ chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên theo quy định pháp luật. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau của ông Danh Lộc, bà Nguyễn Thị Huyền Thanh, Công ty TNHH Lương Thực- Thực phẩm Long An và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sẽ không được giải quyết.
Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết thực hiện./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: