Sign In

TB lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 19 của CHV Chi cục THADS huyện Đức Huệ, Long An

12/04/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ  thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên thi hành án như sau:
1. Đơn vị có tài sản:
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, địa chỉ:  số 111 khu phố 3 thị trấn Đông thành huyện Đức Huệ tỉnh Long An.
2. Tài sản bán đấu giá
Một xe Tải có mui, nhãn hiệu HINO, số loại FG8JPSB, số khung: RNJFG8JPSFXX5683, số máy: J08EUG14372, biển số 62C-065.08. Do bà Trần Kha Ly đứng tên, theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007918 do Phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh Long An cấp ngày 21/4/2016
Giá trị thẩm định là: 803.250.000 đồng  (Tám trăm lẻ ba triệu hai trăm năm  mươi ngàn đồng).
Giá khởi điểm của tài sản nêu trên căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 21043/20/CTHG  ngày 22  tháng 02 năm 2021 của Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA.
cung cấp và chưa bao gồm thuế, các loại phí, lệ phí phải nộp theo quy định của pháp luật.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, bảo đảm để phục vụ cuộc đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, phù hợp và hiệu quả.
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp (theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản).
- Tổ chức Bán đấu giá tài sản có đăng ký trên địa bàn tỉnh Long An (có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố).
4. Thành phần hồ sơ
- Hồ sơ năng lực của đơn vị;
- Phương án đấu giá tài sản đối với quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá
- Thời gian nộp hồ sơ tham gia: Từ ngày 12/04/2021  đến hết ngày 16/04/2021 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ, tỉnh Long An  (liên hệ Chấp hành viên Lê Minh Trí, SĐT: 0988335204).
Đối với các hồ sơ nộp đăng ký tham gia nếu không được lựa chọn, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ sẽ không hoàn trả./.
Các tin đã đưa ngày: