Sign In

Chi cục THADS huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo việc bán đấu giá tài sản (Lần 15) số 24/TB-CCTHADS vụ Công ty TNHH MTV đệm và nội thất G,home, địa chỉ: ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

12/01/2023

Căn cứ  khoản 2, Điều 101 Luật thi hành án dân sự ( Được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
        Căn cứ Bản án, Quyết định số: 01/2020/QĐST-KDTM ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
        Căn cứ Quyết định thi hành án số: 2195/QĐ-CCTHADS ngày 11 tháng 6 năm 2020, số: 1915/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.       
        Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 33/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
        Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản số: 02/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
       Căn cứ Thông báo số: 04/TB-ĐG ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
        Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Đức Hòa tổ chức bán đấu giá tài sản là Dây chuyền sản xuất máy móc thiết bị của Công ty TNHH một thành viên đệm và G.Home (do ông Nguyễn Hách – Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật), địa chỉ Công ty: Khu Công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tài sản được đặt tại ấp Sò đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gồm:
STT Tên Tài sản Số lượng (cái) Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) Giảm giá lần 15, giảm 10%
1 Dây chuyền sản xuất đệm nhựa 1 12.250.909.090 1.837.636.363,50 565.684.923
2 Dây chuyền sản xuất mút 1  
 
 
 
 
 
3 Dây chuyền sản xuất đệm lò xo 1
4 Dây chuyền trần vi tính chăn ga 2
5 Máy sản xuất ruột gối 1
6 Máy chải xơ gòn khổ 60 2 5.816.909.190 872.536.378,50 268.595.418
7 Máy đánh bông kén-mode P 1000 1  
 
 
 
 
 
8 Máy ép nhiệt 1
9 Máy cuốn bông 2
10 Máy chia bông SWA-C60 1
11 Máy chia bông SWA-F60 1
12 Máy xé xơ TYSY-450 3
13 Máy định hình TYSY-60 1
14 Máy cuốn chỉ BNBW 2E 1
15 Máy định hình 3
16 Rulo truyền động 3
17 Rulo đỡ 5
18 Hệ thống truyền động và điều khiển 3  
 
 
 
 
 
19 Máy sấy-bộ tản nhiệt 62
20 Ống thép+lưới thép 700
21 Lớp bảo ôn 1
22 Trục truyền động 12
23 Tấm thép thông gió 80
24 Giàn phun nhựa 2
25 Giá đỡ chính 1
26 Máy ép nhiệt 2
27 Rulo và bạt vải 2
28 Máy quấn gòn 2
29 Dao cắt gòn 3
30 Rulo ép 2
31 Tấm thép đỡ 2
32 Trục quấn thép 2
33 Giá đỡ kim 45
34 Suốt phải 300
35 Thanh đế suốt 100
36 Mô tơ điện 2
37 Máy xe ống đơn-Mode OS 1000 1
38 Máy xé ống đôi hỗn hợp-Mode OM 1
39 Máy trộn xơ-Mode H1400 2
40 Máy định hình Mode CL 130 2
41 Tủ điện điều khiển-máy phát điện 1
42 Máy cuốn lưỡi kim lên trục máy chải xơ 1
43 Máy dò kim loại 1
44 Máy xay rác 1
45 Máy thổi nhựa 1 7.410.000.000 1.111.500.000 342.156.356
46 Băng chuyền dán 1  
 
 
 
 
 
47 Băng chuyền cắt 1
48 Máy dập lỗ 3
49 Bộ phận nhập liệu đầu vào 3 8.022.000.000 1.203.300.000 370.415.461
50 Hệ thống chải Carding 3  
 
 
 
 
 
51 Hệ thống xé nghiền bông 3
52 Hệ thống băng tải 4
53 Hệ thống lò đốt 1
54 Hệ thống ép 1
55 Hệ thống cắt 1
              Tổng cộng 33.499.818.280 5.024.972.742 1.546.852.158
 
   Giá khởi điểm là 1.546.852.158 đồng (Một tỷ năm trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm năm mươi hai ngàn một trăm năm mươi tám đồng) làm giá khởi điểm.
   Thời gian bán tài sản vào hồi: 09 giờ 30 ngày 02/02/2023.
   Địa điểm bán tài sản: số 276, Quốc Lộ 62, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.
    Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
   Khi cần thiết liên hệ Chấp hành viên Nguyễn Thái Nguyên, số điện thoại: 0948481732.                                                                                                        
   Công ty TNHH một thành viên đệm và G.Home, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền nhận lại tài sản trước ngày bán đấu giá 01 ngày khi nộp đủ tiền thi hành án và các khoản chi phí.
   Vậy thông báo cho Công ty TNHH một thành viên đệm và G.Home, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết./.
 
Nơi nhận:
- Cơ quan thông tin đại chúng;
- VKSND huyện;
- UBND xã ;
- Các đương sự;
- Lưu HS.THA, VT.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
Nguyễn Thái Nguyên
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: