Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 1) số 417/TB-CCTHADS ngày 22.02.2023_vụ Phương Tuấn

22/02/2023

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá  tài sản (lần 1)
 
Căn cứ bản án, quyết định số 82/2021/DS-ST ngày 07/06/2021 củaTòa án nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định Thi hành án số 782/QĐ-CCTHA ngày 01/08/2022 của  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định Thi hành án số 75/QĐ-CCTHA ngày 13/10/2022 của  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 107/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa.
  Căn cứ Thông báo kết quả chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số : 308/TB-CCTHADS ngày 12/01/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa.
Căn cứ kết quả thẩm định giá chứng thư thẩm định giá số : Vc 02/23/BĐS-LAHA ngày 13/01/2023 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư và thẩm định giá LAHA;
 Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 27/TB-ĐG ngày 22/02/2023 của Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo bán đấu giá tài sản của ông Phương Tuấn   SN: 1991 – Địa chỉ: 239/2H Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh như sau :
Quyền sử dụng đất thửa số 237, loại đất ONT tờ bản đồ số 1, diện tích 678,4m2 ( diện tích theo trích do địa chính được Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ tại huyện Thủ Thừa duyện ngày 08/12/2022), tọa lạc tại ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 425875, số vào sổ cấp GCN: CH 00797 được UBND huyện Thủ Thừa cấp ngày 18/07/2012 do ông Phương Tuấn đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Giá khởi điểm : 1.056.947.000 đồng (Một tỉ, không trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).
Tiền đặt trước: 211.389.400 đồng (Hai trăm mười một triệu ba trăm tám mươi chín ngàn, bốn trăm đồng).
Thời gian xem tài sản, đăng ký, nộp phiếu trả giá, đóng tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính: từ ngày 24/02/2023 đến  16 giờ 00 phút ngày 03/04/2023. Địa chỉ: tại nơi có tài sản.
 Thời gian tham khảo hồ sơ, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính: từ ngày 24/02/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/04/2023. Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong - Địa chỉ: 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính: từ ngày 03/04/2023 đến 16 giờ ngày 05/04/2023.
Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 06/04/2023. tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong - Địa chỉ: 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
 
Ghi chú:
 Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả chi phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo đến những người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan được biết./.         
(Thông báo thay Thư mời tham gia, tham dự đấu giá)  
Các tin đã đưa ngày: