Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo bán đấu giá tài sản (lần 4) số 1297/TB-CCTHADS ngày 08.11.2023 vụ Lê Văn Rãnh + Nguyễn Thị Mướt

08/11/2023

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án số 10/2023/HNGĐ-PT ngày 01 tháng 03 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
Căn cứ Bản án số 98/2022/HN-ST ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 411/QĐ-CCTHA ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 412/QĐ-CCTHA ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 10/QĐ-CCTHADS ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 200/2023/HĐDVĐG-THA ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa và Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ Quyết định giảm giá tài sản (lần 3) số 06/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa;
Căn cứ hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản ngày 07/11/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong;
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 258/TB-ĐG ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên phong;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên Công ty đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong
Địa chỉ: Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272.3 581.359       Fax: 0272.3 581.337
Email: daugiatienphong@gmail.com
Website: daugiatienphong.com.
b) Tài sản bán đấu giá gồm:
- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 740, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 
- Công trình xây dựng trên đất:
+ Nhà ở kiên cố (02 tầng): tổng diện tích 153,46m2 (trong đó tầng trệt: 91,19m2, trần nhà tầng trệt: diện tích 26m2; tầng lầu: diện tích 62,27m2, trần nhà tầng lầu: diện tích 46,12m2), kết cấu móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, mái tole, xà gồ gỗ hoặc thép, cầu thang BTCT, tay vịn bằng inox, trần bằng prima...
+ Hiện trạng: Công trình đang được sử dụng để ở. Ngoại quan công trình hao mòn do thời gian sử dụng. Các kết cấu chính của công trình vẫn ổn định, đảm bảo sử dụng. Có điện kế, thủy kế riêng.
- Cây trồng trên đất: 02 cây dừa loại A, 03 cây mít loại A, 01 cây mít loại B, 03 cây cau kiểng loại A, 01 cây mai loại D.  
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính (trừ thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 10/11/2023 đến 17h00 ngày 18/12/2023. Địa chỉ: tại nơi tọa lạc thửa đất.
d) Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): Từ ngày 10/11/2023 đến 17h00 ngày 18/12/2023, địa điểm đăng ký: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong – số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
đ) Giá khởi điểm: 1.727.184.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm hai mươi bảy triệu một trăm tám mươi bốn ngàn đồng).
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, thời gian nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 18/12/2023 đến 16h00 ngày 20/12/2023. Số tiền đặt trước (20%): 345.436.800 đồng (Ba trăm bốn mươi lăm triệu bốn trăm ba mươi sáu ngàn tám trăm đồng).
g) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Tất cả khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của Điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc photo kèm theo bản chính để đối chiếu,...nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 21/12/2023 (lúc 10h30) tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong – Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lới nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong , địa chỉ: Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272.3 581.359       Fax: 0272.3 581.337
Email: daugiatienphong@gmail.com
Website: daugiatienphong.com.
Trước khi mở cuộc bán đấu giá tài sản kê biên 01 (một) ngày làm việc, ông Lê Văn Mướt, sinh năm: 1956 và bà Nguyễn Thị Rảnh, sinh năm: 1964, địa chỉ: ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có quyền nhận lại tài sản là:
- Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất thuộc thửa đất số 740, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nếu Lê Văn Mướt, sinh năm: 1956 và bà Nguyễn Thị Rảnh, sinh năm: 1964, địa chỉ: ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo cho Lê Văn Mướt, sinh năm: 1956 và bà Nguyễn Thị Rảnh, sinh năm: 1964, địa chỉ: ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An biết./.
 
 
  Nơi nhận:
   - Các đương sự;
   - UBND xã Nhị Thành;
   - Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Long An;
   - Lưu: VT, HSTHA.
     CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
     Lê Thị Kim Loan
 
Các tin đã đưa ngày: