Sign In

Chi cục THADS huyện ĐỨc Hòa thông báo BĐG TS vụ Cty TNHH MTV ZhongFa số: 899/TB.CCTHADS ngày 23/11/2023y

23/11/2023

Căn cứ  Điều 101 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Quyết định số: 09/2022/QĐST-KDTM ngày 18 tháng 8 năm 2022 của TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 2075/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;  
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 57/QĐ-CCTHADS ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Chấp hành viên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: Vc163/23/ĐS-LAHA ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư và thẩm định giá LaHa.
Căn cứ Thông báo giá tài sản số: 304/TB-ĐG ngày 22/11/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo về tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
b) Tên tài sản đấu giá:
- Tài sản 1: 01(một)  xe ô tô con, nhãn hiệu TOYOTA, loại xe FORTUNER, số máy 2TR69726620, số khung RL4YX59G2A9006067, dung tích xi lanh 2694, sản xuất năm 2010, màu xám, biển số 62A-133.52 do Công ty TNHH MTV ZhongFa đứng tên chủ sở hữu.
- Tài sản 2:  01(một) xe nâng hàng 3000kg, số 3193520037, hiệu LONKING, sản xuất năm 2019.
c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 23/11/2023 đến 17h00 ngày 12/12/2023. Địa điểm xem tài sản: tại tại kho của hộ bà Đoàn Thị Loan, địa chỉ: ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính(trừ ngày thứ bảy, chủ nhật): từ ngày 23/11/2023 đến 17h00 ngày 12/12/2023, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong- Số 276 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
 
 
đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm tài sản thứ 1: 252.048.000đồng(Hai trăm năm mươi hai triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn đồng).
Giá khởi điểm tài sản thứ 2: 70.063.000đồng(Bảy mươi triệu, không trăm sáu mươi ba nghìn đồng).
Ghi chú: giá khởi điểm tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí liên quan; người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thầm quyền để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản và phải nộp các khoản phí, lệ phí, thuế theo quy định của pháp luật. 
e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:
- Tiền mua hồ sơ tài sản 1: 200.000đồng(Hai trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Tiền mua hồ sơ tài sản 2: 150.000đồng(Một trăm năm mươi ngàn đồng)/01 hồ sơ.
- Tiền đặt trước tài sản thứ 1(20%): 50.409.600 đồng (Năm mươi triệu bốn trăm lẻ chín nghìn sáu trăm đồng).
- Tiền đặt trước tài sản thứ 2(20%): 14.012.600 đồng(Mười bốn triệu không trăm mười hai nghìn sáu trăm đồng).
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 12/12/2023 đến 16h00 ngày 14/12/2023.          
- Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện được tham gia đăng ký tham gia đấu giá khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật đấu giá tài sản. Có đơn đăng ký tham gia theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành; Kèm theo bản chính để đối chiếu,...nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định.
- Tuân thủ theo quy chế số 304/QC-TP  ngày 20/11/2023 do Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong ban hành.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
Lúc 14h00, ngày 15/12/2023. Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, địa chỉ: số 276 Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.    
Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.    
                                                                                         
Nơi nhận:
- Trang TTDT Cục THADS tỉnh(đăng tải);
- VKSND huyện;
- UBND xã, phường;
- Các đương sự;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
                     Lê Minh Thiện
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: