Sign In

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CCTHADS HUYỆN THỦ THỪA (24/09/2021)

Chiều ngày 24/09/2021, tại Chi cục THADS huyện Thủ Thừa, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã công bố, trao quyết định của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An về việc điều động và bổ nhiệm Phó Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Thủ Thừa đối với đồng chí Trần văn Dũng.

ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CHỈ ĐẠO CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN GÓP PHẦN CHI CỤC THADS HUYỆN CẦN ĐƯỚC, ĐẠT CHỈ TIÊU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2021 (20/09/2021)

Từ đầu năm niên độ 2021 – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước tham mưu cho Trưởng BCĐTHADS huyện họp triển khai mở đợt cao điểm thi hành án. Trên cơ sở số liệu của Chi cục báo cáo – Trưởng BCĐTHADS huyện ban hành văn bản giao chỉ tiêu tổ chức vận động thi hành án đối với các hồ sơ thi hành án có giá trị dưới 6.000.000đ về các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và là cơ sở để xem xét đánh giá, khen thưởng cuối năm đối với công tác phối hợp thi hành án tại cơ sở. Dựa vào kế hoạch  của huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập tổ vận động thi hành án tại đơn vị mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Trưởng BCĐTHADS huyện giao.

ĐỨC HÒA VƯỢT KHÓ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU THI HÀNH ÁN NĂM 2021 (17/09/2021)

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 kéo dài, công tác thi hành án (THA) nhất là công tác phối hợp gặp nhiều khó khăn trong những tháng cuối niên độ báo cáo. Các hoạt động tác nghiệp của chấp hành viên bị gián đoạn, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả THA. Tuy nhiên, do Chi cục thi hành án dân sự huyện (THADS) đã sớm có kế hoạch công tác năm và triển khai thực hiện ngay từ đầu niên độ, bằng nhiều giải pháp linh hoạt và chủ động, Chi cục THADS huyện đã và đang nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chi cục THADS huyện Tân Trụ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu THADS năm 2021 (15/09/2021)

​Gần hết niên độ thi hành án nhưng Chi cục THADS huyện Tân Trụ vẫn còn khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu THADS về việc do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải giãn cách xã hội kéo dài. Kết quả THADS 9 tháng năm 2021 về việc đạt 71,5% về việc, so chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao về việc là 83% còn 11,5%, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên cũng còn khó khăn.

Chi cục THADS thành phố Tân An đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 (10/09/2021)

Năm 2021, Chi cục THADS thành phố Tân An được Cục THADS tỉnh Long An giao nhiệm vụ phải hoàn thành chỉ trên 81,5% về việc và 38% về giá trị. Ngay từ đầu niên độ, Chi cục THADS Thành phố đã tích cực tham mưu Thường trực Thành ủy Tân An ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 03/12/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự năm 2021; tham mưu UBND Thành phố ban hành và triển khai Kế hoạch số 3526/KH-UBND ngày 22/10/2020 về việc tổ chức các đợt cao điểm tập trung THADS năm 2021; tham mưu UBND Thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo THADS Thành phố theo Quyết định số 4551/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND Thành phố; tham mưu UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 365/CT-UBND ngày 13/01/2021 về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn thành phố Tân An. Lãnh đạo Chi bộ, đơn vị đã lãnh, chỉ đạo Đảng viên, Chấp hành viên quyết liệt tổ chức thi hành án ngay từ đầu niên độ, tập trung giao tài sản bán đấu giá thành, cưỡng chế giao trả tài sản, kê biên xử lý bán đấu giá tài sản, tập trung giải quyết án tín dụng ngân hàng.

Châu Thành - Triển khai đợt cao điểm THADS huyện năm 2021 (22/04/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 23/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự năm 2021 và công văn số 3441/UBND-NC ngày 24/12/2020 của UBND huyện về việc thực hiện công tác thi hành án năm 2021, 

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHI CỤC TRƯỞNG CCTHADS HUYỆN THỦ THỪA (15/04/2021)

Chiều ngày 13/04/2021, tại Chi cục THADS huyện Thủ Thừa, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã trao quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc bổ nhiệm lại Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Thủ Thừa đối với đồng chí Huỳnh Văn Công.

CHI CỤC THADS HUYỆN THỦ THỪA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG THADS NĂM 2021 (24/03/2021)

Được sự thống nhất của Huyện ủy, UBND huyện, ngày 17/03/2021 Chi cục THADS huyện Thủ Thừa tham mưu Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Thủ Thừa tổ chức hội nghị triển khai vận động THADS năm 2021 trên địa bàn huyện.
Các tin đã đưa ngày: