Sign In

Tân Thạnh: Cưỡng chế chuyển giao Quyền sử dụng đất

22/01/2024

Tân Thạnh: Cưỡng chế chuyển giao Quyền sử dụng đất
Thi hành Quyết định số 10/2023/QĐST-DS ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An và Quyết định thi hành án số 520/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đối với ông Đinh Văn Đời, sinh năm 1964 và bà Võ Thị Hoảnh, sinh năm 1969, cùng địa chỉ: ấp Trung, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Trong quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án đã thực hiện đúng, đầy đủ trình tự thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật và đã vận động ông Đinh Văn Đời và bà Võ Thị Hoảnh tự nguyện thi hành án nhưng đương sự không hợp tác.

Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 01 năm 2024 (thứ Sáu) Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh tiến hành cưỡng chế chuyển giao Quyền sử dụng đất đối với ông Đinh Văn Đời và bà Võ Thị Hoảnh:
Buộc ông Đinh Văn Đời, bà Võ Thị Hoảnh phải giao trả cho bà Đinh Thị Một phần đất thuộc một phần thửa 994 tờ bản đồ số 11 Ấp Trung, xã Tân Hòa, có diện tích là 314 m2 có vị trí ký hiệu (D) trên Mảnh trích đo địa chính số 143 – 2022 ngày 31/10/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Thạnh và phần đất thuộc một phần thửa 993 tờ bản đồ số 11 Ấp Trung, xã Tân Hòa, có diện tích là 292 m2 có vị trí ký hiệu (C) trên Mảnh trích đo địa chính số 143 – 2022 ngày 31/10/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Thạnh.

Địa điểm cưỡng chế: Thửa đất số 993, 994; cùng tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại ấp Trung, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và Uỷ ban nhân dân xã Tân Hoà tiến hành xác định vị trí và cắm ranh giao diện tích đất nêu trên cho bà Đinh Thị Một an toàn và thành công đúng theo quy định pháp luật.

Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương và góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh./.
Theo Chi cục THADS huyện Tân Thạnh

Các tin đã đưa ngày: