Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VỤ BẢN TỔ CHỨC TIÊU HỦY VẬT CHỨNG LÀ XÁC CỦA CÁ THỂ RẮN HỔ MANG CHÚA

28/10/2020

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VỤ BẢN TỔ CHỨC TIÊU HỦY VẬT CHỨNG LÀ XÁC CỦA CÁ THỂ RẮN HỔ MANG CHÚA
Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản là 01 cá thể rắn hổ mang chúa đã giết mổ (kèm nội tạng) có tổng khối lượng 17,5kg.
Tham dự Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản ngoài Chấp hành viên và các cán bộ giúp việc của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vụ Bản còn có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vụ Bản nhằm giám sát quá trình tiêu hủy.
 
(Thành viên Hội đồng tiêu hủy kiểm tra vật chứng trước khi tiến hành tiêu hủy)
 
Sau khi kiểm tra số vật chứng đã đảm bảo đúng, đủ theo Quyết định thi hành án, các thành viên trong Hội đồng tiêu hủy cùng thống nhất tiêu hủy 01 cá thể rắn hổ mang chúa đã giết mổ (kèm nội tạng) có tổng khối lượng 17,5kg đem đốt cháy hoàn toàn. Do cá thể rắn to và được bảo quản trong tủ cấp đông trong thời gian dài nên việc tiêu hủy diễn trong thời gian gần 4 giờ.
 
 
(Tiến hành tiêu hủy vật chứng)
 
Quá trình tiêu hủy diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục luật định với sự tham gia đầy đủ các thành viên trong Hội đồng tiêu hủy và việc giám sát việc tuân theo pháp luật của đại diện VKSND huyện Vụ Bản.
 

(Vật chứng sau khi tiêu hủy)


Theo Mai Ngân - CCTHADS huyện Vụ Bản

Các tin đã đưa ngày: